Povinnosti v roce 2018 – Hlášení ISPOP

AGENDA Formulář,Zákon/ Vyhláška Termín podání/Komu ODPADY F_ODP_PROD 15.2.2018 Hlášení o produkci a nakládání s odpady ORP § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 OVZDUŠÍ F_OVZ_SPE 31.1.2018 Ohlášení souhrnné provozní evidence MŽP § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. OVZDUŠÍ F_OVZ_PO 31.1.2018…

Continue Reading

Přehled povinností v roce 2018- Daňový kalendář

Datum Druh daně Popis Období LEDEN 2.1.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/17 8.1.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 12/17 20.1.2018 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/17 20.1.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 12/17 22.1.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/17 25.1.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH…

Continue Reading

Přiznání k DPFO 2017 ( Daň z příjmu fyzických osob )

Tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou dostupné ZDE, jedná se o: formulář přiznání k DPFO 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 pokyny k vyplnění daňového přiznání 25 5405/1 MFin 5405/1 – vzor č. 25 příloha č. 1 pro výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle…

Continue Reading
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ