Novela vodního zákona

Od 1.1.2019 bude platit novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, vodní zákon. Jak se bude tato novela týkat prádelen a čistíren? Zdá se, že nijak. Novela se bude týkat převážně správě poplatků za odběr vod a za jejich vypouštění.( A to znamená zdražování ) . Z novely zákona je zřejmé,…

Continue Reading

Staronové materiály se do čistíren vracejí

Éra PES začala u nás až v 60. a 70. letech minulého století a PES pánské oděvy a pláště se dostávaly do obchodů jenom postupně. A stejně postupně začaly plnit věšákové regály čistíren. Do éry PES bylo materiálové složení zcela jiné. Ti, co na to měli, nosili vlněné obleky a pláště. Šlo o těžké a pevné materiály, které se často i přešívaly. Obvyklou poválečnou šatovkou ale byla viskóza. Levnější, krčivější, obyčejnější, dostupnější. PES, jeho směsi a deriváty po té zcela ovládly obchody s konfekcí a také sortiment čistíren…

Continue Reading