Jarní změny v legislativě

V tomto jarním období vstupuje v platnost řada legislativních změn. Z těch hlavních, které se týkají podnikání, ve stručnosti níže uvádím. Daňový balíček Prezident republiky potvrdil formálně svým podpisem daňový balíček, čeká se pouze na jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Není jasné, kdy balíček nabude účinnosti, novela vstoupí v účinnost 15 dní od vyhlášení…

Continue Reading

Zaměstnanec versus zaměstnavatel.

Na internetu je celá řada článků a výkladů zákonů, které se zabývají ochranou pracovníků před zaměstnavatelem. Nenašel jsem žádný článek, který by se zajímal ochranou zaměstnavatele před zaměstnancem. Asi tyto vztahy jsou řešeny pouze v trestně právní rovině. Anebo jsou zaměstnanci takoví lidumilové, že není potřeba tuto problematiku řešit?. Vysvětlení je…

Continue Reading

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2017

Leden až březen jsou měsíce náročné na podávání hlášení na nadřízené orgány. Pro lepší orientaci níže uvádím tabulku všech povinností, které je nutno podat prostřednictvím hlášení ISPOP v roce 2017.   Agenda Formulář Zákon/vyhláška Termín podání/ Ověřovatel ODPADY F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a § 22…

Continue Reading
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ