Dokumentace PO obsahuje celou řadu dílčích dokumentů, které stanovují podmínky požární bezpečnosti, a prostřednictvím nich se prokazuje plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů zpracovává a vede ten podnikatelský subjekt, jehož provozovaná činnost je začleněna do kategorie požárního nebezpečí:

  • se zvýšeným požárním nebezpečím
  • vysokým požárním nebezpečím

Podnikatelský subjekt, který spadá do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, vést dokumentaci PO nemusí.

Zde stačí mít pouze zpracovanou požárně poplachovou směrnici a členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.

Veškeré informace o dokumentaci PO naleznete ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde jsou detailně popsány druhy, obsah a vedení požární ochrany.

Nejprve je nutné zjistit, jaké dokumenty musí provozovna vést.

Dokumentace PO obsahuje:

Dále musí být zajištěno:

  • dokumentace zdolávání požárů a řád ohlašovny požárů
  • školení zaměstnanců, preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • dokumentace školení zaměstnanců preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany

Součástí dokumentace PO jsou ale i další dokumenty, které obsahují podmínky požární bezpečnosti. Jedná se například o požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, doklady o dodržování technických podmínek, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností nebo rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, které se týkají požární bezpečnosti.

Kdo provádí zpracování dokumentace PO?

Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika PO je velice složitá a že pro její správné zvládnutí je potřeba relativně hodně vědomostí. Je proto nejvhodnější obrátit se na specializované odborníky, kteří vám poradí a veškerou agendu týkající se PO zavedou.
Zdroj: internet