Kompenzační bonus pro rodinné sro – -změna

Jak jsem již dříve napsal, nebylo možné uplatnit bonus pro společníky SRO pro účely kompenzačního bonusu, pokud bylo sro tvořeno otcem-dcerou a jejím manželem. Tento výklad Finanční správy již neplatí. Finanční správa svůj názor revokovala a přišla s modelem „ subjektivní „ rodiny.

Protože pondělí 29. 6. 2020 je posledním dnem pro podání žádosti o bonus za prvé bonusové období od 12. 3. do 30. 4. 2020 (tzv. pětadvacítka – 500 Kč denně za všechny dny tohoto období činí přesně 25 tis. Kč), upozorňuje Ing. Běhounek na tuto změnu výkladu.

Aby společníkům SRO, která jsou tvořena více než dvěma společníky, mohl nárok na bonus vzniknout, tak musí existovat mezi společníky některá z těchto rodinných vazeb:

  • příbuzní v řadě přímé (podle § 772 občanského zákoníku pochází-li jedna od druhé), tj. např. otec a syn, pradědeček a vnučka
  • sourozenci (podle § 772 občanského zákoníku mají společného předka, ale přitom jeden nepochází od druhého
  • manželé
  • partneři podle zákona upravujícího registrované partnerství

Finanční správa k dané problematice zveřejnila 4.6.2020 v odpovědi na otázku č. 4 názor, že společníci SRO tvořeného otcem – dcerou a jejím manželem nemají na bonus nárok, protože mezi otcem a jeho zeťem není vztah uvedený v zákoně o kompenzačním bonusu.

Nyní je již uvedená otázka a odpověď stažena a odpovědi na otázky 10 až 12 vycházejí z modelu „subjektivní rodiny“, ke kterému Finanční správy připravila Příklady subjektivní rodiny – grafické zpracování.

Model „subjektivní rodiny“ znamená, že společníci SRO tvořeného otcem – dcerou a jejím manželem nárok na bonus (při splnění dalších podmínek) mají, protože z pohledu dcery všichni společníci tvoří „subjektivní rodinu“ dle výše uvedených rodinných vztahů (s otcem má vztah příbuzného v řadě přímé a s manželem má vztah manželský). Pohled otce a manžela není podle změněného výkladu důležitý. Model subjektivní rodiny lze na příkladu SRO tvořeného matkou – dcerou a jejím manželem vyložit tak, že ze subjektivního pohledu manžela není jeho tchyně součástí jeho rodiny a stejně tak ze subjektivního pohledu tchyně není její zeť součástí její rodiny. Dcera sice možná někdy svou subjektivní rodinou (matka a manžel) úplně nadšená není, ale podle výkladu Finanční správy se o její subjektivní rodinu jedná a společníci tohoto SRO při splnění dalších podmínek mají na bonus nárok.

Vztah zeťe a tchyně nevyhovuje subjektivní rodině tak, jak ji vyložila Finanční správa. U SRO tvořeného např. manžely, jejich dcerou a manželem dcery z pohledu dcery existuje subjektivní rodina dle výkladu Finanční správy; pokud by však dcera společníkem nebyla (společníky by byly manželé a jejich zeť), tak by společníci bonus uplatnit nemohli.

 

Zdroj: www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments