Kompenzační bonus pro S.R.O.

Zdá se, že koronavirus je v naší zemi na ústupu. Všichni víme, že ještě není vyhráno, že může proběhnout druhá vlna. Začínáme uvažovat jak bude dále. Prádelny a čistírny trápí hlavně nedostatek zakázek. Od podnikatelů v oboru slyším neradostné zprávy, silný pokles zakázek, zavírají se provozovny, omezují se provozní doby. Každý si klade otázku jak dále, vydržíme? A co stát jak nám pomůže? Domnívám se, že se všichni shodneme, že na stát se spoléhat nelze. Vím, že hodně pradlenek a chemických čistíren pracují v režimu s.r.o., proto se Vám snad budou hodit informace uvedené níže, kde je uvedeno za jakých podmínek lze žádat o podporu.

V pondělí vláda schválila návrh zákona a poslanci tento návrh schválili. Předpokládá se, že senát a prezident návrh schválí a mohla by být v polovině května zahájena výplata podpory společníků. Pro podporu byla zvolena stejná forma podpory jako pro OSVČ, tedy forma kompenzačního bonusu. Z návrhu vyplývá, že společníkům bude, při splnění podmínek zákona, náležet 500,-Kč denně v období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Společníci (fyzické osoby) budou o bonus žádat stejným způsobem jako OSVČ a bonus jim budou vyplácet finanční úřady – o bonus tedy nebude žádat s.r.o., ale společník a žádost tak bude směrována tomu finančnímu úřadu, pod který spadá společník a nikoli pod který spadá jeho s.r.o. (pokud by byla místní příslušnost finančního úřadu odlišná u společníka a u jeho s.r.o.).

Nakonec nevadí, že má s.r.o. zaměstnance. Zaměstnancem může být i společník, ale za dny, za které by s.r.o. žádalo za tohoto zaměstnance podporu z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, nemůže již být žádáno o bonus. Pokud by byl společník současně OSVČ a žádal by o bonus jako OSVČ, tak již nemůže žádat o bonus jako společník. Pokud by byl společník společníkem ve více s.r.o., tak může žádat pouze jednou.

Podle poslanecké předlohy bude bonus vyplácen společníkům těch s.r.o., které musely v důsledku krizových opatření omezit svoji činnost apod. (krizová opatření musela mít na podnikání s.r.o. stejné dopady jako vyžaduje stávající zákon o kompenzačním bonusu pro nárok OSVČ).

Nárok na bonus bude podle vládní předlohy mít příslušná fyzická osoba (společník) pouze v těchto případech:

  • jedná se o společníka s.r.o., která má pouze jediného společníka
  • jedná se o společníka s.r.o., která má pouze dva společníky
  • jedná se o společníka s.r.o. s více než dvěma společníky a všichni společníci jsou členy jedné rodiny (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství) – např. společnost má 5 společníků (otec – syn s manželkou – dcera s manželem), potom by mělo nárok všech 5 společníků.

Pro úplnost uvádím pár příkladů:

Příklad č.1:

S.r.o. má dva společníky – fyzické osoby (nejedná se o rodinu). Oba společníci jsou jednatelé a navíc má společnost ještě třetího jednatele. Společnost má dalších 10 zaměstnanců pro účely nemocenského pojištění. Mohl by v tomto případě vzniknout nárok na kompenzační bonus?

Ano, mohl, ale pouze oběma společníkům. Tito společníci mohou být považovány z důvodu odměny od svého s.r.o. považovány za zaměstnance, ale nesmí být na tyto společníky čerpána podpora na podporu zaměstnanosti z programu Antivirus (na náhradu mzdy vyplácenou ostatním zaměstnancům ovšem podpora čerpána být může).

Příklad 2:

S.r.o. má tři společníky – 2 sourozence, 3. společník není v rodinném vztahu. Mohl by v tomto případě vzniknout nárok na kompenzační bonus?

Nikoli, alespoň podle poslanecké předlohy.

Aby měl společník s.r.o. na bonus nárok, tak musí s.r.o. splnit podmínku minimální výše obratu – za účetní období roku 2019 více než 180 tis. Kč. Pokud by s.r.o. podmínku obratu za rok 2019 nesplnilo (např. z důvodu, že začalo podnikat až v roce 2020), tak musí být překročen obrat 180 tis. Kč za rok 2020 (v tomto případě by při podání žádosti museli společníci vycházet z předpokládané výše obratu).

Finanční správa ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o. zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy.

 

 

Zdroj: www.behounek.eu

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments