Podzimní novinky v legislativě

Podzim je tady a jako obvykle je nutno se připravit na novinky, které budou platit v příštím roce. Zatím se nepředpokládá, že technické normy týkající se prádelen a čistíren se budou výrazně měnit, ale je nutno se připravit na změny daní.

V současné době vláda předložila do Poslanecké sněmovny tzv. „Daňový balíček“, jehož součástí je i rozsáhlá změna zákona o DPH. V tomto balíčku navrhuje vláda zavedení účinnosti balíčku od 1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že změny v DPH je nutno uplatnit ihned po nabytí účinnosti, musí plátci daně těmto změnám věnovat pozornost s předstihem. Pokud se vládě nepodaří baliček prosadit s účinností od 1. 1. 19 lze předpokládat, že bude platit od 1. 4. 2019. Vše bude záviset na dalším legislativním vývoji. Pozdější termín zavedení účinnosti by byl výhodný neboť by byl větší časový prostor pro pochopení změn.

Součásti daňového balíčku by měly být i změny, s účinností od 1. 1. 2021. Bude se to týkat zdanění dotací, zdanění nájmu rodinných domků, bytů apod. Dále by měla být uplatněna povinnost podávat daňové přiznání elektronicky.

V daňovém balíčku má být i změna výpočtu daně z ceny včetně DPH pomocí koeficientů zaokrouhlených na 4 desetinná místa.

Součástí daňového baličku je i ustanovení, že k 31. 12. 2018 skončí přechodné ustanovení umožňující účastníkům sdružení ( společností ) bez právní subjektivity uplatňovat DPH podle starých pravidel. Od tohoto data musí každý fakturovat zvlášť a samostatně si plnit povinnosti vůči finančnímu úřadu.

V poslední době je velice diskutovaným tématem, zda se odměny jednatelů (ale např. i členů představenstev a dalších orgánů) stanou či nestanou předmětem DPH. Pokud by se začal uplatňovat výklad (a nová úprava jej spolu s judikaturou Nejvyššího správního soudu bohužel nevylučuje), že budou tyto odměny nově předmětem DPH, tak by to v některých případech (zejména pokud jsou jednatelé či členové dalších orgánů plátci daně) např. znamenalo, že z nich má být odváděna DPH.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments