Cestovní náhrady od 14.5.2022

Při výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 zákoníku práce se vychází buď z ceny prokázané zaměstnancem anebo z ceny určené vyhláškou č. 511/2021 Sb. – tato vyhláška byla ve věci ceny pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty již 2 x novelizována:

• od 12.3.2022 byla zvýšena cena elektřiny z 4,10 Kč / kWh (platilo od 1.1. do 11.3.2022) na 6,00 Kč/kWh
• nyní došlo s účinností od 14.5.2022 ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů z 37,10 Kč/l (platilo od 1.1 do 13.5.2022) na 44,50 Kč/l a ke zvýšení ceny nafty z 36,10 Kč/l (platilo od 1.1. do 13.5.2022) na 47,10 Kč/l.

Při výplatě náhrady za spotřebované pohonné hmoty zaměstnanci se postupuje podle toho, zda
zaměstnanec cenu PHM doloží či nikoli. Pokud např. zaměstnanec při pracovní cestě konané 13.5.2022 cenu nakoupených PHM doložil, použije se tato doložená cena. A pokud při další pracovní cestě 16.5.2022 zaměstnanec cenu nedoloží, použije se cena vyhlášková.
Náhrada za spotřebované pohonné hmoty však může být uplatňována také je daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP – v tomto případě je však nutné v rámci celého zdaňovacího období uplatňovat jednu metodiku, tedy buď cenu PHM prokazovat anebo použít vyhláškovou cenu (např. u nafty za cesty uskutečněné od 1.1. do 13.5.2022 cenu 36,10 Kč/l a za cesty od 14.5. cenu 47,10 Kč/l)

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments