Fyzikální pochody při praní prádla

Při praní prádla probíhá celá řada fyzikálních pochodů. Pokusme se je zrekapitulovat.

Především probíhá ředění. Ve všech lázních, pracích i máchacích, pracujeme s přebytkem vody. Tím se sníží koncentrace nečistot v lázni a nečistoty se lehčeji a ochotněji rozpouštějí.  Voda naředí uvolněné nečistoty a snáze je odvede. Také ovšem rozpustí účinné látky v detergentech. Množství vody, ve které prádlo pereme, je důležitý parametr praní a obvyklý poměr je 4-5 litrů vody na 1 kg prádla.

Probíhá také namáčení. Předpokladem praní je, aby povrch vláken a nečistot se smočil důkladně vodou. Toto smočení povrchů umožňují tenzidy, které jsou součástí pracích detergentů. Smočení umožní, aby prací lázeň pronikla do prostorů mezi nitě a vlákna a došlo k uvolnění nečistot. Ne všechna vlákna se smáčí stejně ochotně, bavlna například lépe a rychleji než PES a jiná chemická vlákna.

Při praní dochází i k neutralizaci. Je to děj, při které reagují kyselé látky s alkalickými a naopak. Detergenty jsou vesměs alkalické a pereme v prostředí alkalických lázní. Jsou-li na prádle skvrny kyselé povahy, např. od ovoce a ovocné šťávy, některých potravin nebo moče, reagují s alkalickou složkou detergentu. Neutralizaci využíváme i po posledním máchání, abychom neutralizovali alkalickou reakci prádla po praní pomocí slabší kyseliny (mravenčí, octové).

Rozpouštění je hodně důležitý děj. Mnoho polárních nečistot se v prací lázni dobře rozpouští a rozpustnost ještě zvyšují prací detergenty. Mezi polární látky patří soli, kyseliny, alkoholy, aminy, mnohé zbytky potravin a jídel, pot, moč. Jakmile se nečistota rozpustí, přejde do lázně a tím se odepere. Rozpustnost je do značné míry závislá na teplotě lázně.

Při odstraňování tuků a olejů hraje důležitou roli zmýdelnění. Při něm se tuk, který je jinak ve vodě nerozpustný, převede do formy rozpustné ve vodě. A to je faktor k jeho odeprání rozhodující. Tuky jsou běžnou součástí nečistot a neschází v žádném jídle. Jejich dokonalé odstranění praním je základním požadavkem kvality praní. K odstranění přispívají účinné tenzidy v pracím prostředku a značný vliv má teplota. Ta se, žel, u pracích lázní snižuje a odepírání tuků tak komplikuje.

Emulzifikace pomáhá při praní s odstraněním nerozpustných minerálních tuků a olejů např. z pracovních oděvů, kuchyňských utěrek nebo ubrusů. Tzv. emulzifikátory sbalí tuk do mikroskopických globulí vznášejících se v lázni a ty se odpustí se špinavou lázní do odpadu. Tukové nečistoty mají vysokou afinitu k PES a z tohoto textilního materiálu se odstraňují obtížněji než např. z bavlny. Detergenty k praní pracovních oděvů nebo kuchyňského prádla základní přídavek emulzifikátorů mají a do speciálních pracích lázní se mohou přidávat i zvlášť.

Oxidace pomáhá s odstraňováním barevných nečistot, které lze oxidací převést na látky bezbarevné. A řada nečistot je barevných a proto je oxidační bělení běžnou součástí pracích lázní pro zdravotnické a potravinářské prádlo. Kdysi se šmahem bělilo přídavkem chlornanu sodného, dnes dáváme přednost bělícím lázním obsahujícím peroxidické látky. A v cizině se zcela běžně bělí i přídavkem ozonu. Bělidla obyčejně působí i dezinfekčně, což je rozhodující vlastnost pro praní zdravotnického a potravinářského sortimentu.

Někdy se při praní (méně často) využívají i pochody redukční. Jsou opakem oxidace a odstraňují barevné nečistoty neodstranitelné oxidací, třeba kovové skvrny. Přípravek pro redukční praní Spotex Bochemie Bohumín se zkoušel v roce 2004. Byl založen na dithioničitanu sodném v kombinaci se siřičitanem sodným, což jsou obvyklá redukční činidla. Redukční bělení není obvyklou součástí pracích lázní a používá se jen ve zvláštních případech.

Deflokulace je pochod při kterém vetší částice špíny rozbíjíme na menší, které se lépe v lázni dispergují jako suspenze a dají snadněji vyplavit a odvést do odpadu. Proces se využívá při praním rohoží. O deflokulaci se stará především mechanické namáhání v pračce, ale lze ji ovlivnit i zvláštními alkalickými nebo detergenčními přísadami.

Chelatace je proces, při kterém se organická sloučenina naváže na kov. Typickým případem chelátu je hemoglobin, ve kterém je na organický zbytek vázáno železo. Do pracích lázní přidáváme fosfáty, které jsou schopny vázat vápník a hořčík a tak blokovat tvrdost prací vody. Některé fosfáty váží i železo.

Suspendace je hodně důležitý proces. Stará se o to, aby nečistota, uvolněná z prádla, zůstala rozptýlená v lázni a neusadila se zpět na povrch textílie. Starají se o to tzv. redepoziční přísady v detergentech.

-izk-

5 1 vote
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments