Daně po skončení nouzového stavu

Změny v ošetřovném od května

 Ošetřovné z důvodu uzavření škol a školek je platně prodlouženo až do konce června – k tomuto prodloužení došlo spolu se zvýšením ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zákonem č. 230/2020 Sb. vyhlášeným na začátku května.

Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory (pozn.: horní komora souhlas vyslovila 20.5.2020), bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky

Nová úprava je účinná od data vyhlášení ve Sbírce zákonů, avšak podle přechodného ustanovení se použije již od 1.5.2020. Jinak řečeno – pokud třeba dítě nechodilo do školky, která byla otevřená, tak je nárok na ošetřovné od 1.5.2020, pokud budou splněny výše uvedené důvody (např. zdravotní).

Pokud jde „ošetřovné“ pro OSVČ, tak žádosti za duben lze podávat do 7.6.2020 do půlnoci. „Ošetřovné“ pro OSVČ by mělo fungovat i za květen a červen za obdobných podmínek jako u zaměstnanců, tzn., že i v případě otevřených škol a školek, pokud je dítě např. ze zdravotních důvodů nenavštěvuje. Příslušné dotační programy ovšem MPO ještě nevypsalo.

Odklad plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele

Zákon, který přináší změny v ošetřovném pro otevřené školy a školky, obsahuje tzv. „odklad“ plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Je třeba zdůraznit uvedené platby nejsou nijak odloženy či snad dokonce prominuty.

Zákon pouze snižuje penále z neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele (tedy 24,8 % mzdy), za měsíce květen až červenec – pokud bude toto pojistné uhrazeno do 20. října, tak místo penále 0,05 % denně by zaměstnavatel platil 0,01 % denně; vyjádřeno roční úrokovou sazbou tedy místo úroku cca 18 % p.a. úrok cca 4 % p.a. A je tam nebezpečí, že pokud nebude uhrazeno do 20.10., tak třeba i jen při jednodenním zpoždění se penále za celou dobu uplatní v plné výši odpovídající roční úrokové sazbě cca 18 %.

Prodloužení „pětadvacítky“

Prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ až do 8.6.2020 platí již dva týdny a již dva týdny lze žádat o kompenzační bonus 500 Kč/den i za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020.

Poměrně častým omylem je posuzování nároku na kompenzační bonus jen pro dny, kdy je činnost koronavirovými opatřeními omezena. Při podávání žádosti za jednotlivá bonusová období je rozhodující omezení činnosti v příslušném kalendářním měsíci tohoto bonusového období. Při „pětadvacítce“ za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 tedy bylo rozhodující omezení činnosti dopadem koronavirových omezení v měsíci březnu a v měsíci dubnu (nikoli tedy v celém období od 12.3. až 30.4.2020).

Příklad:

Jestliže tedy např. OSVČ instalatér ještě 12. a 13.3.2020 vykonával činnost v obvyklém rozsahu a až od pondělí 16.3.2020 u něho došlo k poklesu zakázek, protože zákazníci své objednávky rušili, tak za březen uplatnil bonus již počínaje 12.3.2020. Pokud u tohoto instalatéra pokračovalo snížení zakázek ještě prvý týden v dubnu, tak nárok na bonus byl za celé prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020, tj. celých 25.000,-Kč. Obdobně je tomu i u druhého bonusového období.

Zákon o kompenzačním bonusu pamatuje i na třetí kompenzační období, o němž by (v délce až do 31.8.2020) mohla rozhodnout vláda nařízením – to však pravděpodobně není na pořadu dne, nicméně vyloučit se to nedá.

Žádost o kompenzační bonus za prvé období lze podat až do 29.6. a za druhé období až do 7.8.2020. Pokud OSVČ podává až nyní žádost za obě období, tak formulář žádosti např. při zadání počátku 12.3. a konce 8.6.2020 automaticky žádost rozdělí na žádost za prvé bonusové období do 30.4.2020 (25.000,-Kč) a za druhé od 1.5.2020 (19.500,-Kč).

Ke kompenzačnímu bonusu zveřejnila Finanční správa odpovědi na řadu dotazů.

Bonus pro společníky „rodinných“ SRO

V dřívějším článku jsme vás informovali o tom, že kompenzační bonus pro společníky „rodinných“ SRO, která byla postižena koronavirovými opatřeními, začíná nabývat konkrétní podoby. Definitivně by o bonusu pro společníky SRO měl rozhodnout Parlament příští úterý 26.5.2020. Pokud poslanci zákon schválí, tak bude podpora platit v podobě popsané v uvedené informaci – jen bude nutné vyčkat na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů – a přibližně za týden 28.5.2020 by mělo být umožněno podávání žádostí a nejpozději na počátku června by se měla rozběhnout výplata bonusu. Pokud by náhodou poslanci zákon neschválili, tak by měli společníci momentálně smůlu a museli by opět čekat na nějaké případné další řešení.

Dotace na zajištění úvěrů COVID III a dotace COVID nájemné

Informace o programu COVID III, který upravuje ručení za poskytované úvěry, naleznete v informaci ČMRZB či v tiskové zprávě MPO

Program COVID nájemné (dotace 50 % nájmu za duben až červen, maximálně 10 mil. Kč), pokud pronajímatel poskytne slevu z nájemného 30 %. Tento program vláda rámcově schválila 4.5.2020 a MPO v tiskové zprávě z 6.5.2020 slibovalo přípravu tohoto programu na jednání vlády 11.5.2020; ke schválení tohoto programu vládou však došlo až toto pondělí 18.5.2020. Háček je ovšem v tom, že dotační program ještě bude schvalovat Evropská komise – viz tisková zpráva MPO z 20.5.2020. Kdy tedy (a zda vůbec) bude tento dotační program spuštěn není tedy známé – do začátku června, jak bylo slibováno, to určitě nebude.

Program Antivirus

Program Antivirus, tj. částečná kompenzace náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům, kteří kvůli koronavirovým opatřením nemohl zaměstnavatel přidělovat práci. Příspěvek od Úřadu Práce je poskytován zaměstnavatelům za období do 31.5.2020.

K prodloužení programu Antivirus v současné podobě pravděpodobně nedojde. Stále se však o další podobě podpory zaměstnavatelů postižených koronavirovými opatřeními jedná (např. ve formě dočasného snížení odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele), vláda by o něm mohla rozhodnout na svém pondělním jednání 25.5.2020.

Termín schvalování účetní závěrky za rok 2019, limitace úroků z prodlení a ochrana zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele – tzv. lex covid justice

Jedním z řady „koronavirových“ zákonů je také zákon č. 191/2020 Sb. nazývaný též jako lex covid justice. Tento zákon řeší řadu otázek např. v § 21 odkládá termín pro konání valných hromad schvalujících účetní závěrky na 3 měsíce po skončení mimořádných opatření (nejpozději však do 31.12.2020); pokud však jde o „odložený“ termín pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 do 1.7.2020, tak zde zatím žádná úleva přijata nebyla (i když určitá jednání v této oblasti probíhají a jistá naděje zde stále existuje a možná již v vláda na svém pondělním jednání 25.5.2020 nějaké změny v této oblasti schválí).

Dále uvedený zákon např. v § 29 omezuje výši smluvních úroků z prodlení v době do 30.6.2020 – pokud je dlužník v prodlení z koronavirových důvodů a je povinen platit podle smlouvy úrok z prodlení vyšší než 10 % p.a., tak po něm může věřitel požadovat úrok z prodlení max. 10 % p.a.

Součástí zákona zvaného jako lex covid justice je také ochrana firem v insolvenci – podle § 13 se k insolvenčním návrhům podaným do konce srpna nepřihlíží. Nechtěným důsledkem této úpravy bylo, že pokud se zaměstnavatel ocitl v platební neschopnosti, tak Úřad práce nemohl vyplácet zaměstnancům dlužnou mzdu. Tento nechtěný dopad vyřešil nový zákon č. 248/2020 Sb. a zaměstnancům tak mohou být dlužné mzdy vyplaceny.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Pokud např. v únoru 2020 katastr nemovitostí zapsal na základě kupní smlouvy vklad vlastnického práva, tak je podle platné úpravy kupující povinen do konce května podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí popř. zálohu na tuto daň ve výši nejméně 4 % kupní ceny.

Ve Finančním zpravodaji 5/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí, podle kterého pro výše uvedený případ platí následující. Pokud kupující daň nepřizná či neuhradí v zákonném termínu, tak se v podstatě nic neděje, pokud přiznání podá a daň uhradí až do konce letošního srpna.

Do konce srpna by mohlo být rozhodnuto o zrušení daně z nabytí.

 

Zdroj: https://www.behounek.eu/

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments