Důležitý týden pro podání na FÚ

Na podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických či fyzických osob za loňský rok je v případě elektronického podání čas až do 2.5. To však neznamená, že by v oblasti daní z příjmů nebyly žádné „žhavé“ termíny – jejich nedodržení by přitom mohlo mít i poměrně zásadní praktické dopady. Je zde i velká novinka uplatňovaná poprvé za rok 2021, a to podmínka podání oznámení pro osvobození některých příjmů z prodeje nemovitostí od daně z příjmů fyzických osob. Není tedy od věci si alespoň některé termíny připomenout.

Máme zde také dva aktuální „dotační termíny“:

  • jen do 1.4.2022 do 16 hod lze podávat žádost o dotaci COVID – adventní trhy
  • naopak bude 31.3.2022 spuštěno přijímání žádostí o dotaci COVID – nepokryté náklady, sektorová podpora; tyto žádosti bude možné podávat do 17.5.2022

 Čtvrtek 31.3.2022 je termínem pro odvod srážkové daně sražené v průběhu února. Pokud tedy např. valná hromada SRO rozhodla během prosince 2021 na základě účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 o výplatě podílů na zisku a tyto byly společníkům vyplaceny během února 2022, tak je nutné srážkovou daň odvést právě do 31.3.2022. Pokud by se jednalo o daň sráženou společníkům – fyzickým osobám – odvádí se srážková daň sice finančnímu úřadu, pod který spadá SRO, ale na účet srážkové daně určené pro fyzické osoby (na tento účet je odváděna např. i srážková daň z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně, pokud nemá zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani), tedy na účet s předčíslím 7720.

Pokud by nebyla srážková daň včas odvedena, počítal by se úrok za opožděnou úhradu daně počínaje čtvrtým kalendářním dnem po splatnosti – tj. počínaje 4.4.2022.

V pátek 1.4.2022 je splatná daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2021, pokud bylo daňové přiznání již podáno (v elektronické nebo písemné formě).

Kdo podá daňové přiznání elektronicky nejpozději 1.4.2022, tak musí do 1.4.2022 také doplatit daň (s toleranční lhůtou 3 kalendářních dnů pro nepočítání úroku z prodlení – ten by se počítal od 5.4.). Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky 2.4. a později, tak je daň splatná až 2.5.2022 – v souvislosti s možností „elektronického potvrzení“ odesílaného daňového přiznání bankovní identitou je pro klienty FIO banky důležité, že tato banka spustila pro své zaměstnance pilotní provoz bankovní identity a snad bude tato služba brzo dostupná i pro běžné klienty. Daňové přiznání však lze podat elektronicky i bez „elektronického potvrzení“ a využít tak (v případě podání po 1.4.2022) lhůty 2.5.2022 – např. i u SRO; pro OSVČ se automaticky prodlouží lhůta pro podání přehledů na pojistné (okamžik podání přehledů přitom ovlivňuje splatnost doplatku pojistného).

Pro daňové přiznání podané písemně platí lhůta 1.4.2022 i v případě opožděného podání. Kdo tedy podá daňové přiznání písemně do pátku 8.4.2022, tak se u něho neuplatní pokuta za opožděné tvrzení daně (pro podání daňového přiznání stále platí tolerance 5 pracovních dnů) – daň však bude mít splatnou 1.4.2022 a toleranční lhůta 3 kalendářních dnů pro placení daní skončí v pondělí 4.4. a od 5.4. by se již počítaly případné úroky z prodlení.

Nejpozději v pátek 1.4.2022 může být vhodné podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob elektronicky v případě, kdy vznikne přeplatek na dani – pokud bude současně s daňovým přiznáním požádáno o vrácení přeplatku na dani, tak bude vrácen do 30 dnů od 1.4., tedy v podstatě během dubna. Pokud by bylo podáno elektronicky 2.4.2022, tak by mohl být přeplatek na dani vrácen nejdříve během května. Pokud by bylo daňové přiznání podáno písemně (pochopitelně nelze doporučit u osob, které mají povinnost podávat daňové přiznání elektronicky) po 1.4. – např. 4.4. a současně by bylo požádáno o vrácení přeplatku na dani, tak by se 30denní lhůta pro vrácení počítala od 4.4.

Kdo za rok 2021 vykazuje daňovou ztrátu a daňové přiznání podá do 1.4.2022, tak se nejpozději 1.4.2022 může platně vzdát na uplatnění daňové ztráty do budoucna – jinak se mu automaticky prodlouží lhůta pro doměření daně za roky 2022 až 2025 do roku 2030.

Pokud by bylo daňové přiznání podáno elektronicky po 1.4.2022, tak by bylo možné se vzdát svého práva na budoucí uplatnění daňové ztráty za rok 2021 až do 2.5.2022.

Upraveno z www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments