Daňový kalendář pro rok 2021

Datum Druh daně Popis Období Pozn.
LEDEN
20.1.2021 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/20
20.1.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/20 a 1/21
20.1.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/20
25.1.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/20 + 4.Q/20
ÚNOR
1.2.2021 silniční přiznání za rok 20 1)
1.2.2021 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 21 1)
1.2.2021 z příjmů odvod daně (zvláštní sazba) 12/20
15.2.2021 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování a prohlášení 20 a 21
15.2.2021 odpady, voda,obaly, elektronické hlášení ISPOP za rok 20
20.2.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 2/21
22.2.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/21 a 2/21
25.2.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 1/21
BŘEZEN
1.3.2021 z příjmů odvod daně (zvláštní sazba) 1/21
1.3.2021 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 20
15.3.2021 z příjmů záloha čtvrtletní
20.3.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 3/21
22.3.2021 z příjmů záloha na daň ( FO ) -závislá činnost 3/21
22.3.2021 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 20
22.3.2021 splatnost paušální zálohy 1.čtvrtletí
25.3.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 2/21
31.3.2021 z příjmů srážková daň podle zvláštní sazby za 2/21
DUBEN
1.4.2021 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 20
1.4.2021 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 20
15.4.2021 silniční záloha 1.Q/21
20.4.2021 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/21
20.4.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 4/21
20.4.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/21
20.4.2021 splatnost paušální zálohy
26.4.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 3/21+1Q21
30.4.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/21
KVĚTEN
2.5.2021 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní za rok 20 2)
3.5.2021 z příjmů dle par. 136,odst.1 daňového řádu za rok 20
20.5.2021 splatnost paušální zálohy
20.5.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/21
20.5.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 5/21
25.5.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 4/21
31.5.2021 Nemovité věci splatnost celé daně za rok 21
31.5.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/21
ČERVEN
15.6.2021 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha 21
20.6.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 6/21
21.6.2021 splatnost paušální zálohy
21.6.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/21
25.6.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 5/21
30.6.2021 z příjmů srážková ( zvláštní sazba ) 5/21
ČERVENEC
1.7.2021 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 20
15.7.2021 silniční záloha 2.Q/21
20.7.2021 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/21
20.7.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/21
20.7.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 7/21
20.7.2021 splatnost paušální zálohy
26.7.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 6/21 + 2.Q/21
SRPEN
2.8.2021 z příjmů odvod daně (zvláštní sazba) 6/21
20.8.2021 splatnost paušální zálohy
20.8.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/21
20.8.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 8/21
25.8.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 7/21
31.8.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/21
ZÁŘÍ
15.9.2021 z příjmů záloha čtvrtletní
20.9.2021 splatnost paušální zálohy
20.9.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 9/21
20.9.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/21
20.9.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 9/21
27.9.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 8/21
30.9.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/21
ŘÍJEN
15.10.2021 silniční záloha 3.Q/21
15.10.2021 splatnost paušální zálohy
20.10.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/21
20.10.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 10/21
25.10.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 9/21 + 3.Q/21
LISTOPAD
1.11.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/21
20.11.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 11/21
22.11.2021 splatnost paušální zálohy
22.11.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/21
25.11.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 10/21
30.11.2021 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)
30.11.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/21
PROSINEC
15.12.2021 silniční záloha 10 a 11/21
15.12.2021 z příjmů záloha čtvrt. a pol.
20.12.2021 splatnost paušální zálohy
20.12.2021 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/21
20.12.2021 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/21
27.12.2021 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 11/21
31.12.2021 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/21
1)  lze odložit do 1.4.21-covid
2)  daňový balíček platný od 1.1.21
Platby Sociálního pojištění a zdravotního pojištění
Od roku 2019 platí nová pravidla placení sociálního a zdravotního pojištění. Zálohy se neplatí zpětně, ale platí pro měsíc, na který se záloha vztahuje. Lhůtou je vždy 8. den v příštím měsíci. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8.dne následujícího měsíce V uvedené tabulce je pro zjednodušení uvedeno datum plateb na 20 den v měsíci.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments