Upřesnění plateb zdravotního a sociální pojištění v roce 2019

Ve svém článku přehled povinností a hlášení v roce 2019 jsem vás informoval o nových pravidlech pro placení sociálního pojištění v roce 2019. Zálohy se neplatí zpětně, ale platí pro měsíc, na který se záloha vztahuje. Lhůtou je vždy poslední den v měsíci. Pokud v daném měsíci nebude záloha zaplacena, musí se uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – příklad: za leden nejpozději do konce února. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení. Zvyšuje se také částka na dobrovolné nemocenské pojištění. Pro rok 2019 byla stanovena částkou 138,-Kč. Částka  měla  být zaplacena do konce ledna 2019.

Protože jsou platby dosti nepřehledné, pokusím se je uvést níže konkrétně.

Zdravotní pojištění: do 8.2.2019 musí být zaplacena záloha za leden v nové výši, minimální částka je 2208,-Kč.

Socíální pojištění se skládá ze dvou částí –  důchodové pojištění, zde bylo nutno zaplatit dosavadní částku v termínu od 21.12. do 31.12.2018, nebo ji doplatit na základě vyúčtování v rámci přehledu o příjmech a výdajích. Záloha na pojistné za leden 2019 pak musí být zaplacena do konce ledna.

Nemocenské pojištění je dobrovolné a OSVČ na něj musí být přihlášena. Pojistné za prosinec 2018 ve výši min. 115,-Kč mělo být zaplaceno v termínu 1 – 21. 1. 2019. Pojistné za leden mělo být zaplaceno ve výši min. 138,-Kč do konce ledna 2019. Novinkou je zmírnění pravidel pro automatické zanikání nemocenského pojištění. Jestliže zaplatíte pojistné do 31.1.2019 ve výši roku 2018 máte možnost do konce února pojistné doplatit do výše stanovené pro rok 2019.

Pro OSVČ vykonávající činnost hlavní je pro rok 2019 stanovena minimální výše zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388,-Kč.

Doplatky pojistného musí být provedeny do 8 dnů od podání přehledu.

Upozornění: s plánovaným zrušením karenční doby na počátku pracovní neschopnosti vzniknou změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění. Tyto budou zavedeny až v průběhu roku 2019. Změny budou mít vliv i na platby OSVČ.

Zdroj:

Zákon č. 297/2017 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s účinností od 1. 1. 2019

Zákon 191/2018 Sb. o důchodovém pojištění

Nařízení vlády 213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu …… s účinností od 1.1.2019.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments