Ohlašovací povinnosti v roce 2020

 

ODPADY F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20

15. 2. 2020

ORP

OBALY F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2020

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2020

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2020

KÚ (MHMP)

VODA F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1

31. 1. 2020

správce povodí

VODA F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2

31. 1. 2020

správce povodí

VODA F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3

31. 1. 2020

správce povodí

VODA F_VOD_PV

Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

§ 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2020

SFŽP

VODA F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)
§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2020

SFŽP

ORP – obce s rozšířenou působností

Poznámka:

V Tabulce jsou uvedeny povinnosti prádelen a chemických čistíren v roce 2020. Nejsou uvedeny povinnosti o kterých předpokládám, že jsou zbytečné. Veškeré podrobnosti týkající se hlášení jsou uvedeny ZDE .

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments