Změna v provozu prádelen a čistíren !

Vláda změnila názor na prádelny a chemické čistírny. Dosud při všech lockdownech byly pradlenky  a chemické čistírny zařazeny do všech výjimek, takže mohly být otevřené. Nyní podle rozhodnutí vlády byly pradlenky a chemické čistírny z výjimek vyjmuty . Z tohoto plyne, že veškeré provozy pradlenek a čistíren musí být pro veřejnost uzavřeny.

Continue Reading

 Elektromobily ano či ne ?

Soudě podle záplavy zpráv o elektromobilech to docela vypadá, že ano. Mně, jako technikovi, nejvíce vadí, že to není výsledek přirozeného technického vývoje společnosti, ale důsledek obrovského administrativního tlaku na automobilky. Ve snižování škodlivin ve výfukových plynech. Nejsou mu schopny čelit jinak, než výrobou elektromobilů. Spalovací motory jsou na svých…

Continue Reading

Enzymy

V posledních několika desítkách let je jasná tendence k praní při nižších teplotách s cílem šetřit energie. Dnes už nikdo prádlo nevyváří a pere se při 60°C, v domácnostech při 40°C. To také znamená, že účinek detergentů musí být vyšší, než býval. Proto v detergentech přibyla nová obsahová složka zvaná…

Continue Reading