Temná kapitola prádelenských dějin

Z Bible víte, že Maří Magdalena byla hříšníce, která se polepšila a vykoupila. Podle jejího jména v katolickém Irsku zřídili v roce 1765 první tzv. magdalenskou prádelnu a následovaly další. Šlo o prádelny zřizované u katolických klášterů pro „padlé“ ženy. To byly svobodné matky, svedené, nevěrné, zneužívané a promiskuitní ženy, prostitutky, ale…

Continue Reading

Je mokré čištění rovnocenná náhrada za čištění v PER?

Technologie mokrého čištění je jediná výrazná inovace, která se v českých chemických čistírnách rozšířila. Doposud byla hlavní inovační linie vedena v oblasti hledání kvalitního rozpouštědla, které by nahradilo stávající nejvíce rozšířené rozpouštědlo a to Perchloretylen ( PER). Vývoj vhodného rozpouštědla je veden hlavně v zahraničí a většina výsledků těchto inovací…

Continue Reading

Technologie mokrého čištění – Historie

Mokré čištění je nejmladší technologií údržby oděvů a dnes každý ví, oč se jedná. Jeho historie není dlouhá, bude mít brzy teprve 30 let. Za otce technologie se považuje Kaspar D. Hasenclever z chemičky Kreussler ve Wiesbadenu. Podívejme se, jakými cestami se technologie ubírala, nežli dospěla. Voda v chemických čistírnách není žádný…

Continue Reading