Upozornění na daňové povinnosti

Protože prezident republiky podepsal „Daňový balíček 2019 „ je jisté, že bude do konce března vyhlášen ve Sbírce zákonů. Daňový balíček přináší především důležité změny do zákona o daních z příjmů (některé bude nutné zohlednit již v průběhu letošního roku) a řadu změn do zákona o DPH.I když většina podnikatelů…

Continue Reading

Změna zákona č. 155/1995 Sb. , Zákon o důchodovém pojištění

25.2.2019 byl ukončen sběr připomínek k změně Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018). Základní výměra důchodu náleží všem…

Continue Reading

Nová velká prádelna bez páry

Desítky let byla středobodem prádelny kotelna. V minulosti výhradně uhelná, dnes spíše plynová. Dost výkonná na to, aby dokázala zásobit parou ty největší spotřebiče, především sušiče a žehliče. Ale technologie se v posledních letech mění. Parní spotřebiče odcházejí do výslužby a v prádelnách se přechází na přímý ohřev plynem. Prakticky každé zařízení prádelny,…

Continue Reading
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ