Ohlašovací povinnosti v roce 2020

  ODPADY F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 15. 2. 2020 ORP OBALY F_OBL_RV Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence vyhl. č. 641/2004 Sb. 15. 2. 2020…

Continue Reading

Daňový kalendář pro rok 2020

Datum Druh daně Popis Období LEDEN 20.1.2020 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/19 20.1.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/19 a 1/20 20.1.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/19 27.1.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/19 + 4.Q/19 31.1.2020 silniční přiznání za rok 19 31.1.2020…

Continue Reading

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020

Vláda 9.12.2019 konečně rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020, a to na částku 14.600,-Kč. Stanovuje jej nařízením vlády 567/2006 Sb., v platném znění – od 1.1.2019 ve znění nařízení č. 273/2018 Sb. Zvýšení minimální mzdy pro rok 2020 teprve bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze…

Continue Reading
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ