Prominutí záloh OSVČ – Příklady z praxe

Poslanecká sněmovna 24.3.2020 schválila v režimu legislativní nouze zákon, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento zákon po předpokládaném schválení Senátem dne 25.3.2020 a podpisu prezidentem by měl…

Continue Reading

Rozhodnutí ministryně financí k situaci s koronavirem

Ministryně financí v řadě svých vystoupení uváděla, že vzhledem k situaci s koronacirem vydá tzv. liberační baliček, který má obsahovat několik opatření zaměřených na oblast daní z příjmů. Dnes, 16.3.2019, bylo ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále…

Continue Reading

Koronavirus v chemických čistírnách a prádelnách,

Všichni jistě víte jaká je situace v boji s koronavirem. O koronaviru bylo popsáno mnoho papíru, plno informací létá po internetu, plno z nich je správných, ale řada z nich jsou tzv. newsfake. Jak rozlišit správné od špatného, jak koronavirus ovlivňuje naše podnikání v oboru praní a chemické čištění. Dle mého platí:…

Continue Reading
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ