Není praní bez žehlení!

Kdysi se říkalo, že prádelnu prodává žehlení, protože vyprat dovede každý, ale vyžehlit ne! Kus pravdy na tomto rčení určitě je. Za praní dnes odpovídá dodavatel detergentů, za kvalitu žehlení prádelna. Širší pojem pro žehlení je finišování. Zahrnuje napařování, ruční žehlení, strojní žehlení, lisování, mandlování. Podstatou je vždy současné působení…

Continue Reading

Fyzikální pochody při praní prádla

Při praní prádla probíhá celá řada fyzikálních pochodů. Pokusme se je zrekapitulovat. Především probíhá ředění. Ve všech lázních, pracích i máchacích, pracujeme s přebytkem vody. Tím se sníží koncentrace nečistot v lázni a nečistoty se lehčeji a ochotněji rozpouštějí.  Voda naředí uvolněné nečistoty a snáze je odvede. Také ovšem rozpustí účinné látky…

Continue Reading

Požáry v prádelnách

Proč ne, textilie jsou hořlavé a úplně neskutečně hoří textilní prach. Skoro jako střelný a běda, když se důkladně nečistí prostor pod žehliči nebo vzduchotechnika. Textliní prach má až 1 000x větší povrch než kompaktní textílie stejné hmotnosti a proto se hořením ohromně rychle šíří. Zvláštním fenomenem prádelen je samovznícení prádla.…

Continue Reading