Letní změny v legislativě

V jarních změnách v legislativě jsem vás informoval  o vyhlášení  tzv. Daňového balíčku, který nabyl účinnosti dne 1.7.2017. Během letních měsíců Finanční zpráva vydala další novelizace, z kterých vyjímám.:

Novelou předpisu 259/2017 Sb. došlo ke zvýšení nemocenské u dlouhodobě pracovních neschopností. Novela platí od 1.1.2018 a zvyšuje nemocenskou od 31. dne pracovní neschopnosti  na 66% denního vyměřovacího zákonu. K dalším změnám v nemocenské dojde od 1.2.2018 , kdy dojde ke změnám v platbách za nemocenskou  u zaměstnání malého rozsahu s měsíční odměnou alespoň 2500,-Kč a u dohod o provedení práce nad 10 000,-Kč . Dále prezident dne 4.9.2017 podepsal novelu , která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato novela by měla platit od 1.6.2018.

Novela zákona o daních z příjmů:

Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/2017 o státní sociální podpoře. Kromě jiných změn od roku 2018 zvyšuje daňové zvýhodnění na prvé dítě. Jedná se o předvolební přílepek.

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. od 1.1.2018 mění úpravu podle které zaměstnanec u svého zaměstnavatele prokazuje nárok na odpočet nezdanitelné části ve výši úroků z úvěru na výstavbu bytu, rodinného domu či nákupu pozemku za účelem výstavby .

Novela zákona č. 254/2017 Sb. mění ocenění dárců krve.

Dne 22.8.2017 zveřejnila finanční správa informaci o uplatňování DPH u sdružení ( společností ) bez právní subjektivity.

Ve výše uvedeném se jedná pouze o výběr některých změn. Je nutné navštívit stránky Finančního úřadu a se všemi změnami se seznámit.

 

Dále uvádím i upozornění na nařízení vlády, která dne 21.8.2017 schválila zvýšení minimální mzdy z letošních 11 000,-Kč na 12 200,-Kč. U hodinové mzdy to znamená nárůst z 66,-Kč na 73,20-Kč. Zvýšení minimální mzdy automaticky zvýší i zaručenou mzdu. Podrobné údaje jsou uvedeny v předpisu č. 567/2006 Sb.

 Zajímavosti:

Prezident podepsal novelu zákona o České obchodní ispekci, která posiluje její pravomoci .ČOI bude moci při své práci používat při kontrolách krycí prostředky – změnu identity. Další změnou je i rozšíření pravomoci inspektorů ČOI o možnost vstupovat do uzamčených skladových prostor. Novela také přináší povinnost provozovatelů webhostingu identifikovat pronajímatele webového prostoru. Tato úprava má zabránit vzniku podvodných internetových obchodů.

Počátkem července nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti podnikajících fyzických osob ( OSVČ ) za přestupky. Nově jsou podmínky odpovědnosti za přestupky fyzických osob shodné s podmínkami pro právnické osoby.  Výklad tohoto zákona je velice obšírný, je proto nutné pečlivě se se zněním zákona seznámit.

V červenci byla poslaneckou sněmovnou schválena novela Živnostenského zákona, která by měla odstranit některé byrokratické povinnosti podnikatelů. Novela se týká  Par. 58 odst.2 nebo 3 Žz., kde uvedená omezení nebudou platit. Dále se týká par. 8. Odst. 6 Žz

Dále novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat Živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments