Zastropování cen-informace pro prádelny a čistírny

Dne 19.9.2022 vydala Asociace prádelen a čistíren zprávu ohledně zastropování cen energií pro malé a střední podniky. Jedná se o upřesnění vládní pomoci vyhlášené v minulém týdnu.

  • ZASTROPOVÁNÍ CEN

Zastropování cen elektrické energie pro malé a střední podniky, připojené na hladinu vysokého či velmi vysokého napětí, by se mělo dle pravidel OECD týkat podniků s méně než 250 zaměstnanci a s ročním obratem méně než 50 mil. Euro (musí být splněna obě kritéria). Zastropování má být stejné jako pro domácnosti (elektřina: 5 Kč/kWh – s odhadem konečné ceny s DPH a poplatky za distribuci 7 – 9,50 Kč/kWh, plyn: 2,50 Kč/kWh – s odhadem konečné ceny s DPH a poplatky za distribuci cca 4 Kč/kWH). Zastropování bude omezeno na 80 % nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let. Platnost tohoto opatření bude od 1.1.2023.

  • DOTACE

Oprávněným žadatelem bude subjekt s odběrným místem plynu s roční spotřebou nad 630 MWh.

  1. Normální podnik: Výše dotace činí 30 % způsobilých nákladů, max. limit pak 45 mil. Kč 
  2. Energeticky náročných podnik: Výše dotace nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů (maximálně však 80 % provozních ztrát podniku), max. limit pak 200 mil. Kč.Jedná se o podnik, u kterého nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce.

Všechny Energeticky náročné podniky prokáží, že alespoň 50 % provozní ztráty je způsobeno zvýšením způsobilých nákladů na zemní plyn a elektřinu, které vzniklo v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Způsobilé náklady se počítají: 

Y = [(p(t) – p(ref) * 2) * q(t)] 

Y jsou výsledné způsobilé náklady

p označuje jednotkovou cenu

q spotřebované množství

(ref.) referenční období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (průměr za rok)

(t) daný měsíc v období od 1. února do 31. prosince 2022 (konkrétní měsíc)

Pro období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022, množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů nesmí překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.

Zdroj: APaČ

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments