Zesilovače

Zesilovače jsou chemické látky, které výrazně zlepšují výsledek čištění. Základní čištění bez zesilovače, pouze v čistém rozpouštědle, je dnes nemyslitelné. Chemická čistírna, která zesilovače nepoužívá, nemá snahu čistit na maximální kvalitu a lze ji označit za špatnou čistírnu.

Základní úlohou zesilovačů je:

  • Uvolnit nečistoty z textilie
  • Udržet nečistotu v lázni a zabránit redepozici
  • Udržet vodu v lázni, emulguje a solubilizuje vodu v lázni
  • Působí antistaticky a má vliv na omak zboží

Nečistoty se dělí na polární a nepolární. Rozpouštědla odstraní pouze nepolární nečistoty, to jsou tuky, oleje, vosky a pod. Polární nečistoty jsou soli, cukr, pot, zbytky jídel, bílkoviny apod. rozpouštědla neodstraní a to z toho důvodu, že k odstranění těchto nečistot je zapotřebí použít vodu. Pokud polární nečistoty chceme odstranit, musíme do rozpouštědla přidat vodu v množství, které nepoškodí tkaninu. K tomuto nám slouží zesilovače. Hlavní složkou zesilovačů jsou tenzidy. Tenzidy snižují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot.

Pro praktické použití se vyrábějí obchodní přípravky, které neobsahují jenom tenzidy, ale jsou kombinací dalších látek, které účinně působí na tkaninu a zvyšují účinnost chemického čištění.

Vhodné zesilovače pro chemické čištění jak v PER, tak i v dalších rozpouštědlech dodává firma KOVOSLUŽBA OTS Praha. Vhodné produkty včetně návodů naleznete zde.

Dodává chemické prostředky vyrobené firmou SURFCHIMICA – ITALIE, které patří svojí kvalitou k opravdové špičce. Zesilovačů dodává celou řadu pod názvem SURFAN. Nejvíce používaným zesilovačem v oboru chemického čištění je zesilovač pro rozpouštědlo PER, SURFAN GEM.

Další firma, která dodává chemické prostředky pro čistírny a pro veškeré čistírenské technologie, je firma CHIMEX Praha. Dodává osvědčené prostředky německé firmy  SEITZ. Informace najdete zde.

Detašovací prostředky

Jsou to prostředky, jejichž pomocí chemickou cestou převedeme nerozpustnou nebo barevnou formu skvrny na formu rozpustnou nebo bezbarvou. Dále skvrny rozpouštíme v různých detašovacích prostředcích pomocí procesu emulgace. Některé druhy skvrn odstraňujeme využíváním tzv. enzymatického štěpení.

Detašovací prostředky používáme k odstranění skvrn technologickou operací, kterou nazýváme detáš. Detáší odstraníme nepolární nečistoty a část polárních.

Podle charakteru skvrny můžeme jednotlivé postupy kombinovat.

Technologický postup používání chemických prostředků

Volba správného technologického postupu záleží na odbornosti a zkušenostech čističe. Níže je uveden základní jednoduchý postup s použitím prostředků firmy KOVOSLUŽBA OTS .

  1. Po prohlídce oděvní součásti odstraníme detašováním nalezené skvrny. Použijeme zvolený detašovací prostředek na příklad řady SURFIN.
  2. Dle zašpinění provedeme překartáčování , kdy kartáčem nanese na zašpiněnou oděvní část zvolenou chemikálii, či rozpouštědlo. Lze použít i zesilovač např. SURFAN GEM. Oděvní součást necháme odpočinout a následně vložíme do chemického čisticího stroje.
  3. Zvolíme vhodný program na stroji a necháme program proběhnout. Do dávkovače stroje dodáme vhodný zesilovač v doporučeném množství. Pokud jsme provedli překartáčování zesilovačem, nemusíme již zesilovač do stroje dávkovat.
  4. Po ukončení programu čištění prohlédneme oděvní součást, pokud je skvrna nedokonale odstraněná, můžeme použít  odstraňovače skvrn typu ZIP STYLE. Skvrnu dobře vysušíme a oděvní součást již nemusíme opětovně vkládat do chemického čisticího stroje.  

 

Při používání chemických přípravků a prostředků vždy dbejte na zásady správného používání a dbejte pokynů uvedené na bezpečnostním listě. Tento list je povinnou součástí dodávky přípravku zákazníkovi.

Každému pracovníkovi v chemické čistírně, který ke své práci používá chemické prostředky, doporučujeme účast na pravidelných školeních, které organizuje Asociace prádelen a čistíren ČR. Informace o aktuálních školeních naleznete na stránkách Asociace PaČ ČR.