Legislativní novinky ve zdanění mezd.

V těchto dnech vyšla ve Sbírce zákonů novelizace Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117).

Název je to dlouhý, ale ve výše uvedeném Nařízení vlády jsou stanoveny důležité informace nutné pro účely důchodového pojištění. Jedná se o veličiny:

Všeobecný vyměřovací základ ( VVZ ) –  jedná se o údaje za rok 2017 s tím, že VVZ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016

Přepočítací koeficient  – vyjadřuje nárůst průměrných mezd za období první pololetí roku 2017 a je stanoven na základě statistických údajů za toto období.

Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2016) a koeficientu nárůstu za rok prvé pololetí 2017 je ve skutečnosti předpokládanou průměrnou mzdou roku 2017, která se však používá pro přiznávání důchodů a i další účely v období od 1.1.2018 – z hlediska použití se tedy jedná o „průměrnou mzdu pro rok 2018“.

Nařízením vlády č. 343/2017 Sb. jsou s účinností od 1.1.2018 stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018, tedy údaje účinné od 1.1.2018:

  • všeobecný vyměřovací základ v částce 28 250
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0612.
  • Průměrná mzda  29 979
  • Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální zabezpečení 48násobek průměrné mzdy   1 438 992
  • Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění   2 500
  • minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností   2 189
  • minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ     2 024

Od průměrné mzdy se odvíjí také výše příjmu sníženého o výdaje zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění (2,4 násobek průměrné mzdy), která bude za rok 2018 činit 71 950 Kč.

 

V roce 2018 se bude uplatňovat srážková daň z dohod o provedení práce stejným způsobem jako v letošním roce tedy příjem do 10 tis. Kč včetně, není-li podepsáno prohlášení k dani. Nově se však bude uplatňovat srážková daň i u dalších příjmů (např. u dohod o pracovní činnosti); podmínkou (kromě nepodepsaného prohlášení k dani) bude, že úhrn všech příjmů ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci nepřesáhne 2.500 Kč.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments