OSVČ – Platby sociálního a zdravotního pojištění v roce 2019

Zálohy na zdravotní pojištění

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů (skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta a násobí se částkou vyměřovacího základu. Minimální měsíční záloha je pak vypočítána jako 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2019 je to tedy 2 208 korun. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění do osmého dne následujícího měsíce.

Zálohy na sociální pojištění

Záloha na sociální pojištění se odvozuje od daňového základu a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (pokud je činnost vykonávána po celý rok). V případě, že by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. Sazba pojištění činí 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy (z částky 8 175 korun). Dle tohoto výpočtu získáme minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 2 388 korun. Zálohy se budou platit v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok je 98 100 korun. Jak již bylo zmíněno, pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnosti skutečně trvala. Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 569 552 korun. V případě, že byste za rok 2019 vydělali více peněz než tuto částku, nebudete od této stanovené částky platit další důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Pokud vykonáváte vedlejší činnost, záloha se vypočte jako 29,2 procent z jedné desetiny průměrné mzdy. Minimální záloha tedy v příštím roce bude činit 955 korun. Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 78 476 korun.  V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit sociální pojištění.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se zvyšuje na částku 3 000 korun (v letošním roce 2 500 korun). Například u dohod o pracovní činnosti, se sociální pojištění nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2 999 korun.

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments