Změna zákona č. 155/1995 Sb. , Zákon o důchodovém pojištění

25.2.2019 byl ukončen sběr připomínek k změně Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018). Základní výměra důchodu náleží všem důchodcům ve stejné výši, a proto je nutné promítnout zvýšení základní výměry do výše vyplácených důchodů v rámci jejich pravidelného zvyšování. Zvýšení se bude týkat nejen nově přiznávaných důchodů, ale i důchodů vyplácených. Tímto opatřením se přispěje ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů. Relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů, u nichž základní výměra tvoří významnou část důchodu, a sníží se poněkud relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými příjmy. Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzd.

Podle současné právní úpravy v zákoně o důchodovém pojištění se důchod skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry důchodu, která je jednotná a je stanovena v pevné částce (10 % průměrné mzdy), a z procentní výměry důchodu. Pro rok 2019 činí základní výměra důchodu 3 270 Kč. Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 0,6 % průměrné mzdy, tj. na 10,6 % průměrné mzdy.

 

Je toto budoucnost českého důchodce ?
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments