Pravidelně kontrolu chemické čistírny provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Kontrola by měla proběhnout zhruba jednou za 3 roky. Nemusí to být stresující záležitost, pokud se na kontrolu pečlivě připravíte.

Co je třeba ke kontrole nachystat

Nejprve je nutno pečlivě prostudovat povolení, které vám Krajský úřad vystavil. V tomto povolení jsou specifikovány podmínky, které chemická čistírna musí dodržovat. V povolení je také uvedeno, pro jaké zdroje je povolení udělováno. Většinou mohou nastat tyto případy:

  1. Chemická čistírna oděvů
  2. Kotelna na ZP
  3. Žehlič či jiný zdroj na ZP

Ad 1) Pro provozovnu musí být schválený provozní řád a výpočet emisí z roční hmotnostní bilance včetně podaného pravidelného hlášení.
Pro výpočet je nutno znát množství vyčištěného textilu, množství spotřebovaného rozpouštědla, množství odevzdaných odpadů. Toto vše by mělo být součástí hlášení do ISPOP. Je nutné také vést evidenci ročních provozních hodin vlastního chemického čištění.

Ad 2) Toto se týká převážně větších provozů, kde je v provozu vyvíječ páry na ZP, nebo kotel na ZP. Pro tato zařízení je nutno předložit při kontrole výsledky měření emisí.

Ad 3) Také se týká pouze větších provozů, pokud má provozovna vlastní žehlič s ohřevem ZP. Zde je nutno upozornit, že pokud má hořák na ZP příkon nižší než 1MW, nemusí mít měření emisí. Ke kontrole předkládá pouze spotřebu ZP a provozní hodiny.

Pokud si nejste jisti svými doklady a máte z kontroly obavy, nevadí. Existují odborné firmy, které vám vše potřebné nachystají a ke kontrole vás připraví. Stojí to sice nějaké peníze, ale úspora je dosti značná. Vždyť ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze. O nervech to platí také.