Zákon o odpadech

Seznam předpisů ODPADY

Zákony:

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „nový zákon o odpadech“).

  Jedná se o následující předpisy Evropské unie:

  1. Směrnice č. 2018/849, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních;
  2. Směrnice č. 2018/850, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů;
  3. Směrnice č.  2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech;
  4. Směrnice č. 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • 66/2006 – ZÁKON, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

 • 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • 445/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments