Příklad nevhodné reklamace

Ve svých dříve otištěných článcích Šmejdi v čistírně (ZDE), Jak vybírat oděvy aby nedošlo k jejich poškození při údržbě (ZDE), Možná rizika při čištění módních  výrobků (ZDE) , jsem se pokusil uživatelům textilních výrobků vysvětlit problematiku čištění oděvů v chemických čistírnách z pohledu odborných pracovníků. Dále jsem se pokusil seznámit uživatele se základními zásadami výběru textilních oděvů z hlediska dlouhodobého používání.  Je zřejmé, že tento druh osvěty nebyl a nemohl být účinný, neboť zákazníci jsou stále ovlivňováni lákavým a módním vzhledem výrobků (což je pochopitelné) a nehledí na cenu a na možnosti údržby.

Pak ale musí vědět, že takový výrobek je sice módní a tedy se na něm při pravidelné údržbě mohou vyskytnout nevratné změny  a uznat námitku  čistírny na nevhodnost údržby. Musí pochopit, že pokud při oborně provedené údržbě, dojde k porušení jakékoliv vlastnosti výrobku, nemůže za to čistírna ale výrobce. Samozřejmě, že námitky zákazníka je nutné brát vážně, neboť se musí vyloučit případy, kdy při údržbě opravdu dojde k prokázané závažné vině čistírny. I takovýto stav může nastat.

Kde najít správné řešení a pravdu? Zákazník je oprávněně roztrpčen, čistírna také. Viník se směje a peníze za výrobek má v kapse. Je nutné při řešení takovéto situace mít pochopení jak pro zákazníka, tak pro čistírnu a v případě nedohody, hledat nestrannou osobu, která je schopna určit viníka. Měla by to být ČOI , nebo přímo vybraný soudní znalec, někdy stačí i normální selský rozum. K řešení přispívá i reputace čistírny, i spokojenost s její dřívějšími službami. Je také vhodné seznámit zákazníky s jasným a prokázaným případem, kdy výrobce pochybil a takto upozornit na prodej vadného výrobku. Níže je uveden případ, kdy výrobce výrobku šetří na nepravém místě.

Posudek Alpin pro web
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments