Praní v ozonu

V letošním roce si většina provozovatelů prádelen a čistíren stěžuje na výrazné zvýšení cen energií. Zvýšení energií vyvolává tlak na snížení provozních nákladů v prádelnách. Tato nutnost vyplynula zejména koncem roku, kdy změnou legislativy bylo nutné zvýšit mzdy v prádelnách.

Nyní se ukazuje, že jedna z možností jak snížit náklady na energie v prádelně je praní v ozonu. Již asi před 5 lety o této problematice psal ing. Kadlčík v časopise  Informátor- ( vydavatel APaČ), kde vyjmenovával výhody praní v ozonu a kde upozorňoval na rozvoj této technologie v USA.

Zdá se, že nyní se začíná projevovat snaha prosadit tuto technologii i v České republice. Technologii praní v ozonu má již zřejmě zvládnutou firma Christeyns a v současné době ji zkouší ve firmě Manela ve Vyškově.

Je proto zajímavé podívat se jak tuto technologii hodnotí v západních prádelnách, kde již zkoušky praní v ozonu probíhají již delší dobu.

Co vlastně ozon je.

Ozon vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření na molekuly obyčejného kyslíku. Chemické značení je O3. Molekuly ozonu sestávají ze tří atomů kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly stabilního běžného kyslíku. Při normálním tlaku a teplotě je ozon namodralý plyn s intenzivním zápachem. Ozon je silné oxidační činidlo, je nestabilní a reakcí se rozkládá na obyčejný kyslík. Přeměnu ozonu na kyslík urychlují také některé chemické sloučeniny a radikály, například atomy fluoru a chloru, což má neblahý vliv na ozonovou vrstvu. Protože v lidském těle způsobuje tvorbu volných radikálů, je pro člověka karcinogenní. Podrobnosti o ozonu lze se dočíst ve wikipedii

Ozon v chemických laboratořích slouží jako oxidační činidlo, v průmyslu se používá především k bělení textilních látek, při dezinfekci vody, kde nahrazuje zdravotně méně výhodné chlorování pitné vody. Dále se používá v potravinářství k povrchovému ošetření ovoce a zeleniny, kde brání růstu plísní a kvasinek.

Využití v prádelenství

Největší nedostatek dosavadních pokusů praní v ozonu byla nedostatečná stálost udržet ozon dostatečně dlouhou dobu ve vodní lázni, tak aby byl výsledek co nejlepší.  Zdá se, že prádelenští technologové již tento problém odstranili. Pokrok ve vývoji vyplynul zejména ze spolupráce britských chemiků z firmy Ideal Manufaktoring, poskytovatelem ozonového boxu Laundry Efficiency a výrobce pracích prostředků Christeyns. Jejich spolupráce přinesla výsledky, takže v prosinci 2018 mohli prohlásit, že jsou schopni dosáhnout značných úspor energie, zkrátit dobu pracího cyklu a prodloužit životnost tkaniny při použití rozpuštěného ozonu. Správně nadávkovaný ozon je nejsilnější oxidant, který vyhovuje jak oxidaci, tak i hygieně.

Dalším krokem byly zkoušky praní ozonem v prádelně Telford v Anglii. Výsledkem zkoušek bylo prohlášení ředitele prádelny, který potvrdil, že praní ozonem dosáhli 100% dezinfekce a to nejen na textiliích, ale i na strojní technologii, prádlo je bělejší a jeho životnost je delší.

Rozvoj technologie zajišťuje výrobce chemie pro prádelny firma Christeyns, která navrhla produkt pro využití v prádelnách, které perou prádlo lehce až středně znečištěné. Tento produkt představila na veletrhu ExpoDetergo 2018 pro praní v pračkách do 70 kg. Produkt prezentovala jako „synergickou kombinaci nových chemikálií, které jsou aktivní za studena a ozonu „,- produkt praní za studena Speed-O.

Technologie praní ozonem.

Pro tuto technologii bylo nutno, jak je uvedeno výše, stabilizovat množství ozonu v prací lázni. K tomuto firma vyvinula generátor ozonu Speed- O-Box, který zaručí správné dávkování. Dále je nutno do pračky dávkovat chemikálie , které firma dodává pod názvem Speed-O-Wash, prací prostředek a Speed-O-Boost, zesilovač praní,  dále dezinfekční prostředek , Peracid Forte. (Dávkování a ceny prostředků nejsou uvedeny.)

Dle sdělení výrobce tato technologie splňuje veškeré požadavky norem EN.

Molekula ozonu zasahuje nejen do procesu praní, ale má vliv i na snížené časy sušení. Toto je způsobeno vlastností molekuly ozonu, která otevírá strukturu vláken a činní tkaninu měkčí. Vlákno tak po odstředění obsahuje menší zbytkovou vlhkost, takže doba sušení je kratší. Ozon má také vliv na uvolňování nečistot ulpělých na vlákně. Nečistoty se lépe uvolňují a chemicky rozkládají.

Systém praní ozonem je již instalován v Belgii, Holandsku, Anglii, Německu, Itálii, Francii. V současné době se zkouší i v ČR. (Jak je uvedeno výše ) .

Poznámka: Po dokončení textu jsem obdržel číslo časopisu Informátor č. 303/květen, kde je uveden inzerát firmy Christeyns pro technologii praní ozonem.. Zde jsou vedeny již některé hodnoty úspor energií a také uvedeno, že technologii praní ozonem lze používat v solopračkách do 220 kg. Vyhodnocení zkoušek budu sledovat. Doufám, že mě budou výsledky zkoušek poskytnuty a budu moci je vám předložit.

Ing. Radek Vašíček

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Praní v ozonu […]