Porovnání cen za chemické čištění

Velice často se pracovníci chemických čistíren setkávají s názorem, že cena za chemické čistění je příliš vysoká. Jedná se zejména o starší osoby, které si pamatují ceny  „předrevoluční“. Mladší osoby se cenou za chemické čištění příliš nezaobírají. Je proto vhodné seznámit se s porovnáním cen za chemické čištění v různých částech světa. Tato…

Continue Reading

Průmyslová revoluce, chemie a my

Žijeme uprostřed ní už 200 let a všechny obrovské změny naší společnosti a její vývoj jsou jejím důsledkem. Stále přináší nové a nové technologie a změny. Jednou z největších je tempo, jakým produkujeme pořád více věcí, předmětů a výrobků. Také ovšem pořád nových a sofistikovajších.

Continue Reading

Oxid uhličitý – Osudový plyn

Tím plynem už je, nebo brzy bude, oxid uhličitý (kysličník uhličitý, CO2). Ze školy si pamatujete, že vzniká při kvašení, tvoří bublinky v nápojích a pěnu piva, že je ho více ve vydýchaném vzduchu, že není jedovatý, ale dýchat se nedá. Navíc přidávám, že je to právě viník za obrovské klimatické…

Continue Reading