Nakládání s chemickými látkami

Zákony: 61/2014 – ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony 350/2011 – ZÁKON o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický…

Continue Reading

Havárie

Zákony: 224/2015 – ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 167/2008 – ZÁKON o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně…

Continue Reading