Je Perchlorethylen na ústupu?

Sice od posledního veletrhu Expodetergo 2018 v Miláně již uplynul nějaký čas, ale domnívám se, že úvahy o nových rozpouštědlech i o perspektivě našeho nejrozšířenějšího rozpouštědla Perchlorethylen jsou zajímavé a stojí za to se jimi aspoň teoreticky zajímat. (Vzhledem k cenám nemáme ani jinou možnost .)

Chlorovaná rozpouštědla ,  jejímž hlavním představitelem je již více než 70 let Perchlorethylen, jsou stále aktuální a populární. V ČR je PER pořád ještě nejpopulárnějším rozpouštědlem. I když pomalu je nahrazován  technologií mokrého čištění, přesto PER a technologie suchého čištění jsou pořád nejvíce rozšířené.  O výhodnosti a perspektivě PER je také přesvědčena firma Olin Corporation, která vyvíjí speciální produkt pro chemické čistírny na bázi PER – rozpouštědlo Dowper. Toto rozpouštědlo je navrženo pro čištění ve strojích s uzavřeným okruhem a dle tvrzení výrobce rozšiřuje použitelnost PER na textilních výrobcích. Výrobce je přesvědčen, že mnohá alternativní rozpouštědla, která byla dříve vyvinuta, již nejsou používána a zanikají, a že produkt na bázi PER bude dále sloužit zákazníkům na celém světě.

Předpokládaný vývoj trhu v průběhu roku 2019

Představitelé organizace EMEA Global Chlorinated Organics jsou přesvědčeni, že PER z hlediska výroby, kvality, jedinečných čisticích vlastností, nehořlavosti, nákladovosti, bude i nadále velice silným konkurentem všem dalším rozpouštědlům za předpokladu splnění všech ekologických aspektů jako jsou recyklace a samozřejmě likvidace odpadu odbornými a certifikovanými firmami.

Organická rozpouštědla

Použití organických rozpouštědel zejména v sousedním Německu neustále roste. Jedná se zejména o rozpouštědla Solvon K4, Sensene, Intense.   Další známá rozpouštědla Jsou Ktex, Arcaclean,HIGlo. Nejvíce zavedená rozpouštědla jsou v současné době kromě PER –  KWL, Solvon K4 a GreenEarth.

Na veletrhu v Miláně byly nejvíce prezentovány právě rozpouštědla Sensene a  Dowper Pure Power Perchlorethylen.

O PER bylo toho v kladném nebo i záporném smyslu popsáno hodně článků, proto se budu věnovat pouze rozpouštědlu Sensene.

SENSENE vyrábí a distribuuje firma SAFECHEM Europe GmbH b Německu, jedná se o rozpouštědlo na bázi modifikovaného alkoholu, s bodem varu 180°C, bodem vzplanutí 65°C, Hustota (g/cm3) 0,84, Hodnota KB 161, teplota sušení 65°C, délka cyklu do 70 min.

Je biologicky odbouratelné. Odstraňuje skvrny od tuku i vody. Ošetřené oděvy si zachovají svou brilanci barev a vůni čistou. Dotek látky je měkký. Ačkoliv SENSENE má enormní čisticí výkon, je šetrný k látce a po vytažení látky ze stroje není zmačkaná. Z tohoto důvodu se dobře žehlí. Takový vynikající výsledek čištění byl dosud znám pouze u perchlorethylenu. O jeho účinosti nejlépe vypovídá srovnání Kauri-Butanolového čísla ( KB ) , které je u PER 90, kdežto u SENSENE je uváděná hodnota KB 161.

Rozpouštědlo je vhodné i pro čištění kůží.

Rozpouštědlo se dá používat v běžných multisolventních nebo uhlovodíkových chemických čisticích strojích například od firmy Böwe Premium – Multisolvent. Pro starší stroje na PER se aplikace tohoto rozpouštědla nedoporučuje.

Speciálně je toto rozpouštědlo propagováno ve Francii, kde jak je známo platí zákaz používání rozpouštědla PER od roku 2022. Organizace AFNOR , což je asociace pro normalizaci, zodpovědná za certifikace strojů pro chemické čištění udělila společnosti Sensene status pro používání ve strojích s uzavřeným okruhem.

Podle všech zpráv by Sensene mohlo plně nahradit stávající rozpouštědlo PER. Ale jaká je jeho ekonomika? Cena za 1litr je asi kolem 230 Kč bez DPH. Takže hledejme jinou alternativu.

Alternativy k PER

Zatím jedinou udržitelnou alternativou k PER je System K4 od firmy Kreussler Textil Care. Systém obsahuje rozpouštědlo SOLVON K4 doplněné přípravkem PRENETTK4, čisticím prostředkem CLIPK4 a impregnačním nástřikem VINOYK4. Dle sdělení výrobce je již ve světě nainstalováno více než 1200 čisticích strojů SystémK4

Ve Francii, kde jak je výše uvedeno, bude od roku 2022 zakázán PER, jsou nejvíce používány systémy mokrého čištění a také SystemK4. Uhlovodíková rozpouštědla ( KWL ) i přesto že májí ve Francii velký podíl na trhu, se kvalitou technologii čištění v PER nevyrovnají. Francouzští technologové předpokládají, že Per nahradí SolvonK4.

V USA byl v loňském roce doplněn do seznamu alternativních rozpouštědel i Sensene jako rozpouštědlo vhodné pro použití v chemických čistírnách. V USA má PER těžkou pozici. Platí tam přísné předpisy, mezi které patří odstranění všech chemických čisticích strojů z obytných budov do 21. 12. 2020. Za účelem snížení emisí PER budou do 31. 12. 2021 ukončen provoz všech strojů 3. generace. Americký distributor rozpouštědla Sensene předpokládá, že toto rozpouštědlo bude vhodnou alternativní náhradou za PER

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments