Jak dlouho vlastně pereme?

Nikdo to přesně neví a spíše se opíráme o spekulace než důkazy. Abychom prali, musíme mít textilie. A vůbec nejstarší doložená tkanina byla vyrobena ze lnu a objevena v Jižní Americe. Věk se udává na nejméně 10 000 let. Asi o 2 000 let mladší jsou důkazy (8. tisíciletí př. n. l.) z vykopávek v Jerichu a Jarmu v oblasti Středního Východu. A nezpochybnitelná je textilní výroba ve starověkém Sumeru. Je to nejstarší mezopotámská kultura, dobře dokumentovaná informacemi zapsanými na hliněných destičkách někdy 4 000 let př. n. l. Tvárné hlíny bylo v oblasti mezi řekami Eufrat a Tigrid více než dost. Malé hliněné tabulky měly rozměr jen 4 x 4 cm, ty největší 30 x 46 cm. Symboly klínového písma se do nich vyrývali stéblem z rákosu, pokud byly vlhké. Po vypálení vznikl trvalý svědek dávných časů. Civilizační a kulturní úroveň Sumerů byla neobyčejně vysoká. Byli to lidé vzdělaní, kultivovaní a pracovití. Také  perfektní zemědělci s rozsáhlými zavlažovacími systémy, rozvinutým obchodem, používali vozy s koly, znali kalendář, byli dobří matematici, komponovali eposy a slovesná díla a stavěli již veliké královské paláce a silnice. Jejich kultura a civilizace byla na tak vysoké úrovni, že neortodoxní historik a záhadolog Zacharia Sitchin razí na zlost klasickému výkladu historie myšlenku, že znalosti Sumerů pocházejí z nezemského zdroje od mimozemšťanů z hypotetické planety Nibiru. Jejich úroveň textilnictví byly rovněž vysoká. Protože byli perfektní zemědělci, dokázali vypěstovat len a bavlnu a chovat ovce pro vlnu. O textilní suroviny tedy neměli nouzi. A dovedli je zpracovat v krásné látky a oděvy. Často i zdobené vzácnými kameny a drahými kovy. Oděvy si cenili tak vysoko, že za krádež drahého pláště byl podle současných zákonů trest smrti. Riskujících zlodějů tedy mnoho nebylo. Svědectví o rozmanitosti a hojnosti v odívání, ba i o eleganci a dobrém vkusu uživatelů podávají početné klínové tabulky. Výrobky se samozřejmě i praly a není náhodou, že první popis výroby mýdla pochází rovněž z této oblasti z Tella, v jehož pahorku se skrývá jedno z prvních sumerských měst Lagaš. My, Evropané, zahledění do sebe, mluvíme o rozvoji textilního a oděvního průmyslu v souvislosti s průmyslovou revolucí v Anglii v 60. letech 18. století, kdy se spouštěly první spřádací a tkací stroje a byly impulzem pro jiné evropské národy k industrializaci společnosti. A teď, podíváme-li se do daleké minulosti, zjišťujeme, že ne moderní Evropané, ale staří Sumerové již 6 000 let před námi dokázali rozvinout výrobu textilií a oděvů. Smekněme před nimi, neboť si to zaslouží!

-izk-

 

 

5 1 vote
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments