Mobilní telefon na pracovišti

V dnešní době je samozřejmostí, že každý občan má vlastní mobilní telefon. Jaké jsou ale  podmínky pro jeho nabíjení na pracovišti? Snad vás bude zajímat jaký má názor na tuto problematiku  pracovnice Výzkumného ústavu bezpečnosti práce paní Ivana Blažková

Nabíječky pro mobilní telefony jsou vzhledem k tomu, že pracují s vyšším jak bezpečným napětím dle normových hodnot, vyhrazeným elektrickým zařízením dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. Při uvádění na trh nebo do provozu v rámci EU musí splňovat požadavky evropských směrnic LVD a EMC, během provozu pak, na základě požadavku nařízení vlády č. 378/2001 Sb., u nich musí být pravidelně ověřována bezpečnost. K ověření bezpečnosti slouží ČSN 33 1600 Revize a kontroly spotřebičů během používání s přihlédnutím k ČSN EN 60950-1 Zařízení informační technologie-Bezpečnost-Část 1: Všeobecné požadavky. Z uvedeného je patrné, že pro používání soukromých nabíječek na pracovištích platí stejná pravidla jako pro ostatní donesené spotřebiče. To znamená, že je nutný souhlas zaměstnavatele

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments