Novela vodního zákona

Od 1.1.2019 bude platit novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, vodní zákon. Jak se bude tato novela týkat prádelen a čistíren? Zdá se, že nijak. Novela se bude týkat převážně správě poplatků za odběr vod a za jejich vypouštění.( A to znamená zdražování ) .

Z novely zákona je
zřejmé, že se zpřísní podmínky na odvoz obsahu žump a bezodtokových jímek.

Změna zákona na rozdíl od původních záměrů nemění poplatky za
odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude
nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí.

Novela počítá s tím, že do budoucna lidé budou muset doložit
vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za poslední dva
kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů.
Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a
do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny
odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona. Zpřesňuje se
definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace.

Sněmovna novelu schválila v dubnu, Senát ji však o měsíc
později zamítl, a to kvůli údajným chybám a nepřesnostem.

Komentujte

  Odebírat  
Upozornit na
ČISTÍRNA-KVALITNĚ.CZ