Novela vodního zákona

Od 1.1.2019 bude platit novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, vodní zákon. Jak se bude tato novela týkat prádelen a čistíren? Zdá se, že nijak. Novela se bude týkat převážně správě poplatků za odběr vod a za jejich vypouštění.( A to znamená zdražování ) . Z novely zákona je zřejmé, že se zpřísní podmínky na odvoz obsahu žump a bezodtokových jímek. Změna zákona na rozdíl od původních záměrů nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí. Novela počítá s tím, že do budoucna lidé budou muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona. Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace. Sněmovna novelu schválila v dubnu, Senát ji však o měsíc později zamítl, a to kvůli údajným chybám a nepřesnostem.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments