Změna v provozu prádelen a čistíren !

Jistě jste si všimli, že  neinformuji co je nového v daňové oblasti a co je nového  v problematice covidu -19 . Ti co pravidelně sledují články na webu www.cistirna-kvalitne.cz si snad budou pamatovat, že na jaře a ještě v létě jsem se touto problematikou zabýval a snažil jsem se uvádět aktuální informace v těchto oblastech.  Jenomže tempo a rychlost změn v otázce daní a hlavně prudký vývoj pandemie a rychlost šíření covidu mě přesvědčil , že nemohu v těchto otázkách konkurovat mediím a bude lepší,( a také jistější ), když se touto oblastí nebudu zabývat. Navíc jsem přesvědčen, že vynikající práci v boji za celý náš obor odvádí Asociace prádelen a čistíren a je zbytečné jejich informace opisovat.

Přesto poslední  vývoj mě přesvědčil o nutnosti postoj změnit a udělat výjimku. Pro prádelny a chemické čistírny nastal podstatný zvrat , o kterém je nutné všechny pracovníky v oboru informovat. Proto níže uvádím informace , které se týkají všech provozoven prádelen a chemických čistíren.

 

Vláda změnila názor na prádelny a chemické čistírny. Dosud při všech lockdownech byly pradlenky  a chemické čistírny zařazeny do všech výjimek, takže mohly být otevřené. Nyní podle rozhodnutí vlády byly pradlenky a chemické čistírny z výjimek vyjmuty . Z tohoto plyne, že veškeré provozy pradlenek a čistíren musí být pro veřejnost uzavřeny. Uzávěra platí  i pro samoobslužné pradlenky. Svoz i rozvoz prádla zůstává v provozu i nadále.

 

Níže uvádím rychlý souhrn témat, které jsou ve hře a týkají se prádelen a chemických čistíren.

TVRDÝ LOCKDOWN
Vzhledem k závažné epidemiologické situaci je vláda připravena udělat zásadní kroky a na příští tři týdny zpřísnit opatření a omezit kontakty. Průmyslové a další výrobní podniky by měly fungovat nadále. Omezen nemá být ani provoz prádelen a čistíren

POVINNÉ ROUŠKY NA PRACOVIŠTÍCH

Hospodářská komora doporučuje nosit roušky na pracovištích.

FIREMNÍ SAMOTESTOVÁNÍ
Od příštího týdne by měly mít firmy možnost nakupovat vybrané testovací sady pro své zaměstnance, kteří si budou moci sami zjistit, zda jsou nakaženi nemocí COVID-19. Vláda rozhodla o příspěvku 60 Kč na jeden test. Financování má jít z Fondu prevence zdravotních pojišťoven, nebo si ho zaměstnavatel odečte ze zdravotního pojištění. Kvůli novým mutacím viru se může karanténa prodloužit z 10 na 14 dnů. Ve hře je údajně také varianta s 21 dny.

NOVÝ KOMPENZAČNÍ PROGRAM
Ministerstvo průmyslu a obchodu se znovu vrátilo k jednání o novém kompenzačním programu, který nese pracovní název Covid 21. V tuto chvíli jsou na stole dva návrhy. Ten první počítá s kompenzací 500 Kč na zaměstnance denně s variantou, že by k němu mohlo být možné čerpat Covid Nájemné. Druhý návrh počítá s kompenzací 60% nákladů. V obou případech by bylo čerpání možné po prokázání poklesu obratu o minimálně 50% ve srovnáním s obdobím před krizí, a to za měsíce leden – březen 2021.

OSTATNÍ
Program Antivirus na podporu zaměstnanosti byl prodloužen do konce dubna.

Senát schválil Kompenzační bonus pro živnostníky a malé s.r.o. ve výši 1000 Kč denně, aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021. V tuto chvíli je nicméně třeba vyčkat na schválení zákona. Nárok na nový kompenzační bonus bude náležet všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodující bude pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments