Temná kapitola prádelenských dějin

Z Bible víte, že Maří Magdalena byla hříšníce, která se polepšila a vykoupila. Podle jejího jména v katolickém Irsku zřídili v roce 1765 první tzv. magdalenskou prádelnu a následovaly další. Šlo o prádelny zřizované u katolických klášterů pro „padlé“ ženy. To byly svobodné matky, svedené, nevěrné, zneužívané a promiskuitní ženy, prostitutky, ale také ty, které se znelíbily tak či onak vrchnosti. Pokud měly děti, byly jim odebrány. V neuvěřitelných podmínkách dřely 12-14 hodin denně pod obrovským psychickým a fyzickým nátlakem vystaveny brutalitě dozorkyň z řad sester. Běžně se holily hlavy, omezovala potrava na chléb s vodou, návštěvy byly zakázány, korespodence se kontrolovala, zavíralo na samotky, za sebemenší přestupek byl trest mrskáním. Těmito institucemi prošlo odhadem na 30 000 žen. Přesné číslo nikdo neví, protože provoz magdalenských prádelen byl utajovaný a důvěrný. O poměrech svědčí masový hrob odkrytý v jednom z dublinských klášterů v roce 1993, ve kterém se našlo 155 tělesných pozůstatků těchto nešťastnic. Případ vyvolal v Británii obrovskou publicitu v TV a tisku a vedl v roce 2001 k vládnímu vyšetřování causy a zřízení vyšetřovacím komise. Její výsledky vedly v roce 2013 k oficiální vládní omluvě obětem. Ve zprávě se konstatuje, že jde o „národní ostudu Irska“. Tím ale případ nekončil a vzniklo mnoho soudních procesů, ve kterých se potomci magdalenských žen domáhali náhrad za příkoří, jež se děla jejich matkám se souhlasem státu. Stát jim sice přiznal odškodnění ve výši 60 mil. liber, ale mnozí považovali sumu za nedostatečnou. A také ovšem došlo k protireakci katolické církve (v Irsku je 78% katolíků) s tvrzením, že nic nesprávného se nedělo a že šlo jen o legální převýchovu. Umělci raegovali spoustou děl literárních a populárním se stal zejména film z roku 2002 „Magdalenské sestry“. Očitá svědkyně po zhlédnutí filmu prohlásila, že skutečnost byla ještě tisíckrát horší, než ukázal film. Ať jakkoliv, Irsko se určitě touto kapitolou svých dějin chlubit nebude! Ale kvůli objektivitě dodejme, že podobné instituce byly i v jiných zemích.

-izk-

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments