Daňový kalendář pro rok 2020

Datum Druh daně Popis Období
LEDEN
20.1.2020 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/19
20.1.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/19 a 1/20
20.1.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/19
27.1.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/19 + 4.Q/19
31.1.2020 silniční přiznání za rok 19
31.1.2020 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 20
31.1.2020 z příjmů odvod daně (zvláštní sazba) 12/19
ÚNOR
17.2.2020 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování, za rok 19
17.2.2020 z příjmů podpis prohlášení na rok 20
15.2.2020 odpady, voda, ovzduší, elektronické hlášení ISPOP za rok 19
20.2.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/20
20.2.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 2/20
25.2.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 1/20
BŘEZEN
2.3.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/20
2.3.2020 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 19
2.3.2020 z příjmů srážková daň podle zvláštní sazby za 1/20
16.3.2020 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.3.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/20
20.3.2020 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 19
20.3.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 3/20
25.3.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 2/20
DUBEN
1.4.2020 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 19
1.4.2020 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 19
15.4.2020 silniční záloha 1.Q/20
20.4.2020 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/20
20.4.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 4/20
20.4.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/20
27.4.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 3/20+1Q20
30.4.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/20
KVĚTEN
1.5.2020 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní za rok 19
20.5.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/20
20.5.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 5/20
25.5.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 4/20
ČERVEN
1.6.2020 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč) za rok 20
1.6.2020 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců)
1.6.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/20
15.6.2020 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha 20
20.6.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 6/20
22.6.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/20
25.6.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 5/20
30.6.2020 z příjmů srážková 5/20
ČERVENEC
1.7.2020 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 19
15.7.2020 silniční záloha 2.Q/20
20.7.2020 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/20
20.7.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/20
20.7.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 7/20
27.7.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 6/20 + 2.Q/20
31.7.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/20
31.7.2020 pojištění OSVČ odložený přehled – soc. a zdr. (u  auditu) za rok 19
SRPEN
20.8.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/20
20.8.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 8/20
25.8.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 7/20
30.8.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/20
ZÁŘÍ
15.9.2020 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
21.9.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/20
21.9.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 9/20
25.9.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 8/20
30.9.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/19
ŘÍJEN
15.10.2019 silniční záloha 3.Q/20
20.10.2020 DPH přiznání a splatnost k MOSS 3.Q/19
20.10.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/20
20.10.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 10/20
26.10.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 9/20 + 3.Q/20
LISTOPAD
2.11.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/20
20.11.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/20
20.11.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 11/20
25.11.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 10/20
30.11.2020 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)
30.11.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/20
PROSINEC
15.12.2020 silniční záloha 10 a 11/20
15.12.2020 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.12.2020 DPPO, DPFO záloha pololetní
21.12.2020 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/20
21.12.2020 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/20
28.12.2020 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 11/20
31.12.2020 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/20
Poznámka: DPPO – Daň z příjmu právnických osob
DPFO – Daň z příjmu fyzických osob
DPH – Daň z přidané hodnoty
Platby Sociálního pojištění a zdravotního pojištění
Od roku 2019 platí nová pravidla placení sociálního a zdravotního pojištění. Zálohy se neplatí zpětně, ale platí pro měsíc, na který se záloha vztahuje. Lhůtou je vždy poslední den v měsíci. Pokud v daném měsíci nebude záloha zaplacena, musí se uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – příklad: za leden nejpozději do konce února. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8.dne následujícího měsíce V uvedené tabulce je pro zjednodušení uvedeno datum plateb na 20 den v měsíci.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments