Rozhodnutí ministryně financí k situaci s koronavirem

Ministryně financí v řadě svých vystoupení uváděla, že vzhledem k situaci s koronacirem vydá tzv. liberační baliček, který má obsahovat několik opatření zaměřených na oblast daní z příjmů.

Dnes, 16.3.2019, bylo ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Pokud jde o termín pro podání k daním z příjmů fyzických i právnických osob, tento termín se nijak neposouvá. Stejně tak se neposouvá termín 1.4.2020 pro podání vyúčtování srážkové daně za loňský rok.

Na druhou stranu, pokud fyzická  i právnická osoba s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 daňové přiznání k dani z příjmů podá daňové přiznání nejpozději 1.7.2020, nebude toto opožděné podání sankcionováno pokutou za opožděné tvrzení daně (bod III. rozhodnutí); to samé platí i pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019 (netýká se vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020 resp. proběhne 20.3.2020 pro případ elektronického podání).

Jedná se o plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a plošné prominutí úroku z prodlení za období nejpozději do 1.7.2020. Pokud tedy přiznání k DPFO i DPPO místo lhůty do 1.4.2020 bude podáno např. během června 2020 a až v červnu bude doplacena daň za rok 2019, tak nebude sankcionováno ani pozdní podání daňového přiznání, ani opožděná úhrada daně; přitom by nemělo být nutné dokládat souvislost se šířením koronaviru.

Od lhůty pro podání přiznání k DPFO 1.4.2020 je odvozena také lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění, která stejně jako lhůta pro podání přehledu na sociální zabezpečení činí 4.5.2020. Stejně tak lhůta pro doplacení pojistného na zdravotní pojištění je do 8 dnů od podání přehledu a pokud by nebyl podán do 4.5.2020, tak do 12.5.2020. Změna výše záloh je u zdravotního pojištění řešena také počínaje měsícem, ve kterém byl (nebo nejpozději měl být) podán přehled – tedy počínaje květnem, pokud nebude přehled podán v předchozích měsících.

Nikde na stránkách zdravotních pojišťoven ani na stránkách ČSSZ jsem do doby vydání tohoto článku, nenašel postup, jak budou tyto organizace postupovat, pokud podáte přiznání k DPFO až 1. 7. 2020.

Věnujte proto vazbě mezi podáním daňového přiznání a podáním přehledu na sociální pojištění a zdravotní pojištění mimořádnou pozornost.

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments