Přehled povinností a hlášení v roce 2019

Pro prádelny a chemické čistírny se nemění pro rok 2019 rozsah hlášení, která je nutno zaslat na správní úřady. Jsou to zejména hlášení uvedená v daňovém kalendáři  ( viz níže ) a povinnosti, které podáváte prostřednictvím  ISPOP ( Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ) . Výčet povinností prostřednictvím ISPOP je uveden ZDE. Z tabulky si vyberete pouze povinnosti, které se týkají vaší provozovny.

Daňový kalendář

Datum Druh daně Popis Období
LEDEN
20.1.2019 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/18
21.1.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/18 a 1/19
21.1.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/18
25.1.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/18 + 4.Q/18
31.1.2019 silniční přiznání za rok 18
31.1.2019 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 19
31.1.2019 z příjmů odvod daně (zvláštní sazba) 12/18
ÚNOR
15.2.2019 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 18
15.2.2019 z příjmů podpis prohlášení na rok 19
15.2.2019 odpady, voda, ovzduší, elektronické hlášení ISPOP za rok 18
20.2.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/19
20.2.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 2/19
25.2.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 1/19
28.2.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/19
BŘEZEN
1.3.2019 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 18
15.3.2019 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.3.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/19
20.3.2019 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 18
20.3.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 3/19
25.3.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 2/19
DUBEN
1.4.2019 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 18
1.4.2019 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 18
15.4.2019 silniční záloha 1.Q/19
20.4.2019 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/19
23.4.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 4/19
23.4.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/19
25.4.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 3/19+1Q19
30.4.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/19
KVĚTEN
2.5.2019 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní za rok 18
20.5.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/19
20.5.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 5/19
27.5.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 4/19
31.5.2019 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč) za rok 19
31.5.2019 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců)
31.5.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/19
ČERVEN
17.6.2019 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
17.6.2019 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.6.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/19
20.6.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 6/19
25.6.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 5/19
ČERVENEC
1.7.2019 z příjmů srážková 5/19
1.7.2019 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 18
15.7.2019 silniční záloha 2.Q/19
22.7.2019 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/19
22.7.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/19
22.7.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 7/19
25.7.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 6/19 + 2.Q/19
31.7.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/19
SRPEN
1.8.2019 pojištění OSVČ odložený přehled – soc. a zdr. za rok 18
20.8.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/19
20.8.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 8/19
26.8.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 7/19
30.8.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/19
ZÁŘÍ
1.9.2019 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci)
16.9.2019 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.9.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/19
20.9.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní  – záloha 9/19
25.9.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 8/19
30.9.2019 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za rok 18
ŘÍJEN
1.10.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/19
15.10.2019 silniční záloha 3.Q/19
21.10.2019 DPH přiznání a splatnost k MOSS 3.Q/19
21.10.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/19
21.10.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 10/19
25.10.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 9/19 + 3.Q/19
31.10.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/19
LISTOPAD
20.11.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/19
20.11.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 11/19
25.11.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 10/19
PROSINEC
2.12.2019 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)
2.12.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/19
16.12.2019 silniční záloha 10 a 11/19
16.12.2019 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
16.12.2019 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.12.2019 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/19
20.12.2019 pojištění OSVČ sociální a zdravotní – záloha 12/19
27.12.2019 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 11/19
31.12.2019 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/19
Poznámka: DPPO – Daň z příjmu právnických osob
DPFO – Daň z příjmu fyzických osob
DPH – Daň z přidané hodnoty
Platby Sociálního pojištění a zdravotního pojištění
Pro rok 2019 platí nová pravidla placení sociálního pojištění. Zálohy se neplatí zpětně, ale platí pro měsíc, na který se záloha vztahuje. Lhůtou je vždy poslední den v měsíci. Pokud v daném měsíci nebude záloha zaplacena, musí se uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – příklad: za leden nejpozději do konce února. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení. Platba zdravotního pojištění se nemění, v uvedené tabulce je pro zjednodušení uvedeno datum plateb pro sociální a zdravotní pojištění na 20 den v měsíci.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments