Nejprve je nutné položit si otázku, co to je chemické čištění a jak se liší od procesu praní.

Proces praní je jedna nejstarších lidských činností, prováděná lidmi, od doby kdy objevili, že se nošením oděvy špiní a zjistili, že tato špína člověku škodí a navíc nepůsobí esteticky. Praní je mokrý proces, který se provádí ve vodě. Je starý více než 5 000 let. V momentě kdy lidé zjistili, že praním se neodstraní veškeré nečistoty – zejména tuk z potravy a oleje ze svíček, hledali jinou látku, která tyto nečistoty odstraní. S postupným rozvojem chemie byly objeveny látky , které olejové skvrny a tuky rozpouští. Tyto látky se proto nazývají rozpouštědla.
Chemické čištění je proces, kde k odstranění nečistoty se používá nějaké rozpouštědlo. Vlastní proces čištění se provádí v chemickém čisticím stroji, kdy je do stroje vložena textilie, zalita rozpouštědlem, následně vyčištěna, vysušena a vyjmuta ze stroje. Celému tomuto procesu se říká suché čištění, i když oděvy vložené do stroje jsou namáčeny do rozpouštědla. Výraz chemické čištění se ujal, je lety používán, neboť jasně odliší celý proces údržby oděvů a textilií od klasického procesu praní. Tento název je nepřesný, protože o žádný chemický proces nejde. V hovorové řeči se vžil, neboť se pracuje s chemickými prostředky.

Jak chemické čištění probíhá

S Vaším kostýmkem nebo sakem či kalhotami se rozloučíte na příjmovém pultě čistírny. Oděvu se ujme zaměstnanec čistírny, dokonale ho prohlédne a připraví pro Vás příjmový doklad. Také oděv označí, obyčejně číslem na tkalounu nebo pásku papíru či plastu. V budoucnu se nejpíše budou oděvy označovat čipy. Všímá si i toho, co Vám uniká: především kontroluje symboly údržby (o těch někdy jindy), poškození oděvu a viditelných skvrn. Čistírně hodně pomůžete, když vysvětlíte, jak skvrna vznikla a proč. Se znalostmi původu se totiž lépe odstraní. Některé výrobky čistit nelze, a pokud Vám, zákazníkovi, obsluha s touto poznámkou oděv vrátí, prosím akceptujte tuto skutečnost. Lépe mít doma oděv sice ne úplně čistý, ale nepoškozený, než zničený.  Potom se oděvy odsunou, obyčejně do prádlového koše a odnesou k čistícímu stroji. Do stroje se nedávají kusy oděvů bez rozmyslu, ale předem se vytřídí, nejčastěji podle barvy a stupně zašpinění. Jednu dávku ve stroji potom tvoří kusy tak či onak si podobné. Nelze např. čistit společně oděvy bílé s tmavými nebo velmi špinavé s málo zašpiněnými.

Předdetáš

Ještě před vlastním čištěním se provede odstranění výrazných skvrn. Této činnosti se říká předdetáš. Někdy se skvrny odstraňují až po čištění a to je jen detáš. V obou případech zkušená detašérka používá sadu vhodných rozpouštědel v podobě komerčních detašovacích prostředků, které substanci skvrny rozpustí.

Proces čištění

Mezitím je čistící stroj připraven na čištění. Naplněn rozpouštědlem, zkontrolován údržbou, vyčištěn. Je ovládán počítačem a obsluha jen zvolí jeden z mnoha programů čištění. Rozuměj: ten nejvíce vhodný pro připravený sortiment, naplní stroj naváženým množstvím oděvů, zavře dveře otvoru a spustí proces čištění. Vážit se musí, každý stroj je konstruován na určitou jmenovitou náplň oděvů a je-li v něm množství oděvů větší nebo menší, nečistí optimálně. Navíc je to důležitý údaj pro hodnocená výkonu a spotřeby čistírny. Čištění začíná tím, že do bubnu stroje se načerpá rozpouštědlo (nejčastěji je jím perchloretylén, ve zkratce PER) a buben se začne otáčet. Převalováním oděvů v bubnu a stykem s rozpouštědlem vzniká mechanické působení, nečistoty se rozpouštějí a zboží čistí. Mechanický účinek čištění lze ovlivnit výškou hladiny rozpouštědla v bubnu – je-li hladina nižší, je mechanický účinek vyšší a naopak. K čištění napomáhá přídavek tzv. zesilovače, který funguje podobně jako prací prostředek při praní. Lázeň většinou cirkuluje přes filtr, na kterém se zachytávají nečistoty. Filtrace je hodně důležitá, protože uvolněné nečistoty rozptýlené v lázni mají tendenci usazovat se zpětně na čištěné zboží. Musíme je proto co nejrychleji filtrací odstranit. Pokud ne, může dojít k tzv. redepozici nečistot a zboží nenapravitelně zešedne. Po několika minutách čištění se PER odčerpá a otáčky bubnu asi desetinásobně zvýší. Probíhá odstřeďování. Odstředěné rozpouštědlo se odčerpá. Neodstraní se všechen PER, vazebná síla mezi vlákny a PER je příliš silná. Proto nastavený program začne sušení. Do bubnu se vhání vzduch ohřátý asi na 60°C, rozpouštědlo se odpařuje a vede s cirkulujícím vzduchem do chladiče. Tam PER zkondenzuje a vzduch opět putuje do ohřívače a zpět do bubnu. Tato cirkulace pokračuje několik minut, až je PER z vyčištěných oděvů odstraněn. Zboží je vysušeno. Ty vůbec poslední zbytky se odstraní tzv. odvětráním.  Oděvy jsou tak připraveny na žehlení. Ještě před tím se u některých sortimentů provádí přímo ve stroji ve vhodných lázních konečné úpravy oděvů. Ta vůbec nejdůležitější je taková, která odpuzuje z povrchu výrobku vodu a ten nepromokne nebo jen až po delší době. Říká se jí hydrofobní. Spousta lidí nosí celoročně sportovní bundy různého původu a kvality a tato úprava výrazně zvyšuje jejich užitnou hodnotu. Vyzkoušejte si ji!

To je jen stručný popis toho, co se ve stroji děje. V programovacím počítači lze nastavovat spoustu parametrů, časy, teploty, výšky hladiny PER, počty lázní, dávky zesilovače aj. a je na zkušenosti obsluhy vybrat optimální kombinaci všech hodnot anebo použít standardní a ověřené postupy čištění, které výrobce vložil do počítače. V počítači se nastavují i pomocné operace. Tou nejdůležitější je destilace znečištěného PER. Špinavý PER používat nelze a čistí se destilací. Destilátor je obvyklou součástí čistícího stroje. Průběh a četnost destilace je opět řízena počítačem.   

Konečná úprava

Vyčištěné kusy oděvů se musí vyžehlit. Pohybem v bubnu čistícího stroje a zejména v průběhu sušení se oděvy vlivem teploty a mechanického namáhání mačkají a krčí. Konečná úprava žehlením je pro zákazníka nezbytná. Oděv získává žehlením konečný vzhled. Pro posouzení kvality služby je hodně důležitý. V čistírnách se oděvy žehlí většinou ručně na žehlících stolech, ale je k disposici i řada různých finišerů, které žehlení usnadňují a urychlují. Po vyvěšení na ramínku a konečné kontrole je oděv připraven na cestu zpět k zákazníkovi. Často se na cestu i balí do folie. A čistírna se těší na vaši další návštěvu.

Mokré čištění

symbol mokre cisteni

V poslední době můžete v chemických čistírnách od pracovnic v příjmu slyšet pojem „Mokré čištění“. Jedná se o novou technologii údržby textilií a oděvních součástí pod názvem „Mokré čištění“. Je to vhodná doplňková technologie, která má nahradit používané rozpouštědlo Perchloretylen.
Technologie „Mokrého čištění“ vznikla v roce 1991 spolupráci výrobce praček MIELE s výrobcem chemických prostředků KREUSSLER. Nechali si patentovat technologii i název „Mokré čištění“. Jedná se vlastně o praní ve vodě za určitých specifických podmínek a s postupným přidáváním speciálně pro tento účel vyvinutých chemikálií. Vhodně zvolená kombinace mechaniky praní a chemikálií zajistí neměnné vlastnosti oděvních součástí a to i takových, které nesnáší vodu. Po takovémto vyprání jsou oděvní součásti vysušeny a následuje již klasické žehlení. Byl jí také již přidělen symbol údržby pro mokré čištění: V žádném případě si nemůžete sami rozhodnout, zda nechat váš oděv vyčistit chemicky či využít technologii mokré čištění. O výběru vhodné technologie rozhodne odborně školený personál v čistírně na základě předepsané technologie na symbolu pro ošetřování textilií či na základě své odbornosti a zkušeností. Technologie mokrého čištění se provádí na soustrojí pračka – suška stejně jako u technologie praní, přesto nelze na technologii mokrého čištění pohlížet jako na praní. Zásadou je, že buben pračky se nesmí otáčet stejným způsobem jako u praní, pouze se pootočí a následně stojí. Dochází takto k podstatně menšímu mechanickému namáhání než u praní. Chemické produkty pro mokré čištění obsahují patentově chráněné řešení, jehož podstatou je, že jsou chráněny šupiny vlněného vlákna před mechanickým účinkem ve vodním prostředí. POZOR! Tato technologie se nikdy nedá použít v běžně zakoupené pračce.

5 1 vote
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments