Průměrná cena pohonných hmot, stravné,

Průměrná cena pohonných hmot 2020

Průměrná cena pohonných hmot se využívá zejména tehdy, pokud nemá zaměstnanec jak prokázat zaměstnavateli cenu za tankování. Jestliže tedy nedoloží účtenku anebo doklad o nákupu, bude zaměstnavatel vycházet z těchto sazeb:

Automobilový benzín 95 oktanů 32 Kč za 1 litr
Automobilový benzín 98 oktanů 36 Kč za 1 litr
Motorová nafta 31,80 Kč za 1 litr
Elektřina 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu

Základní sazba cestovní náhrady za 1 km

U osobních silničních motorových vozidel musí základní sazba cestovních náhrad za 1 km činit nejméně 4,20 Kč a u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč.

Délka služební cesty Sazba za každý kalendářní den
5 až 12 hodin 87 Kč
12 až 18 hodin 131 Kč
Více než 18 hodin 206 Kč

Stravné a diety na služební cestě 2020

Zaměstnanci může na pracovní cestě vzniknout nárok na stravné, a to už ve chvíli, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin.

V podnikatelské sféře také nesmí být stravné nižší, než je tomu ve vyhlášce. Na rozdíl od státní sféry jej ale zaměstnavatelé v soukromé mohou navyšovat. Pokud chce zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout vyšší stravné, musí jej určit před vysláním na služební cestu. Jestliže tak neučiní, pracovníkovi bude náležet stravné dle tabulky.

Jestliže pracovní cesta spadá do 2 kalendářních dnů, může se upustit od odděleného posuzování doby trvání, pokud je to pro zaměstnance výhodnější.

Krácení stravného

Stravné může být kráceno, pokud bylo zaměstnanci na služební cestě poskytnuto bezplatné jídlo anebo jídlo, na které nijak finančně nepřispíval. Pokrm však musí mít formu snídaně, oběda nebo večeře. V takovém případě bude stravné za jedno bezplatné jídlo pokráceno:

  • o 70 % při cestě o délce 5 až 12 hodin,
  • o 35 % při cestě o délce 12 až 18 hodin,
  • o 25 % při cestě o délce více než 18 hodin.

Při poskytnutí více bezplatných jídel během 1 kalendářního dne služební cesty pak o nárok na stravné může přijít úplně.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments