Prominutí záloh OSVČ – Příklady z praxe

Poslanecká sněmovna 24.3.2020 schválila v režimu legislativní nouze zákon, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento zákon po předpokládaném schválení Senátem dne 25.3.2020 a podpisu prezidentem by měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů ještě během měsíce března.

OSVČ, které jsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, jsou do měsíce podání přehledu za rok 2019 povinny platit zálohy ve výši nejméně 2.388 Kč (OSVČ s hlavní činností), resp. 955 Kč (OSVČ s vedlejší činností). Tyto zálohy jsou splatné v daném kalendářním měsíci (např. záloha za 03/2020 od 1. do 31.3.2020).

Dle znění tohoto zákona, je OSVČ odpuštěno placení minimální zálohy za měsíce březen až srpen 2020. OSVČ, které platí zálohy vyšší, zákon zálohy snižuje o  2.544 Kč (OSVČ s hlavní činností resp. 1.018 Kč (OSVČ s vedlejší činností). OSVČ, které platí zálohy vyšší, zákon zálohy snižuje o  2.544 Kč (OSVČ s hlavní činností resp. 1.018 Kč (OSVČ s vedlejší činností).

Nejlépe lze dikci tohoto zákona vysvětlit na příkladech, které uvádí daňová kancelář Ing. Pavla Běhounka (www.behounek.eu )

Příklad 1

OSVČ od měsíce podání přehledu za rok 2018 (např. od 03/2019) platí zálohy v minimální výši 2.388 Kč – trvalý příkaz má nastaven na 26. příslušného kalendářního měsíce. OSVČ podá přehled za rok 2019 v květnu 2020, z přehledu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši 2.544 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?

Pokud bude do konce března dokončen legislativní proces a zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, může počínaje zálohou za 03/2020 přerušit placení záloh a počínaje měsícem 09/2020 začít platit zálohy ve výši 2.544 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.388 Kč může k datu 26.3.2020 zrušit a zadat jej znovu od 26.9.2020 ve výši 2.544 Kč).

Obdobné úlevy pro platbu záloh na zdravotní pojištění obsahuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou Poslanecká sněmovna v režimu legislativní nouze rovněž 24.3.2020 přijala. Tato novela navíc posouvá termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 na 3.8.2020.

Příklad 2

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši (počínaje zálohou za 01/2020 tedy ve výši 2.352 Kč); trvalý příkaz má nastaven na 5. den následujícího kalendářního měsíce (záloha za 03/2020 by tedy byla uhrazena 5.4.2020). Přehled na zdravotní pojištění za rok 2019 OSVČ podá v červnu 2020 a z tohoto přehledu ji vznikne povinnost platit zálohy také v minimální výši 2.352 Kč.V  jaké výši musí být zálohy placeny?

Pokud bude do konce března dokončen legislativní proces a zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, může počínaje zálohou za 03/2020 přerušit placení záloh a počínaje zálohou za měsíc 09/2020 začne platit zálohy ve výši 2.352 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.352 Kč může k datu 5.4.2020 zrušit a zadat jej znovu od 5.10.2020 ve stejné výši 2.352 Kč). 

V rámci opatření ze strany ČSZZ byl spuštěn chatbox, kde lze získat odpovědi na aktuální informace v oblasti sociálního zabezpečení související s koronavirem

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments