Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020

Vláda 9.12.2019 konečně rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020, a to na částku 14.600,-Kč. Stanovuje jej nařízením vlády 567/2006 Sb., v platném znění – od 1.1.2019 ve znění nařízení č. 273/2018 Sb. Zvýšení minimální mzdy pro rok 2020 teprve bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2019 činí 1.803 Kč a od 1.1.2020 se zvyšuje na 1.971 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:
  • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 13.350 Kč v daňovém přiznání za rok 2019 resp. v daňovém přiznání za rok 2020 bude možné tuto slevu uplatnit až do výše 14.600,- Kč za jedno dítě.
  • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy –  tedy alespoň ve výši 80.100 Kč pro rok 2019 resp. 87.600 Kč pro rok 2020
  • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP – podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2020 tedy příjmů 7.300 Kč, za rok 2019 to bylo ve výši 6.675 Kč)
  • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) – tedy do výše 480.600 Kč za rok 2019 resp. do výše 525.600 Kč za rok 2020.

 

Zdroj: Ingrid a Pavel Běhounkovi

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments