Voda v procesu chemického čištění

Všichni znáte základní poučku, že voda se nesmí dostat do perchlorové lázně. Pokud se tak stane je velké nebezpečí zničení oděvní součásti a tím vznikne následná nepříjemná reklamace. Je to ale tak? Podívejte se na tabulku níže, kterou jistě všichni znáte.

ROZDĚLENÍ NEČISTOT

Druh nečistot Podíl Rozpustnost Typické zastoupení
Pigmentová 50% Nerozpustná Prach, rez, pyly, aerosoly
Polární 30% Ve vodě Cukr, sůl, pot, nápoje
Polymerní 10% Ve vodě Škrob, mléko, bílkoviny, potraviny,
Olejové a tukové 10% V PER Vosky, tuky, oleje,

 

Obecně se dělí nečistoty na polární a nepolární. Rozpouštědla odstraní pouze nepolární nečistoty (tuky, oleje, vosky, apod.). Polární jsou soli, cukr, pot, zbytky jídel, bílkoviny, apod. A tyto nečistoty rozpouštědla neodstraňují. Důvod je jednoduchý a je uveden ve třetím sloupci tabulky. K odstranění polárních nečistot je zapotřebí použít vodu. Pokud chceme odstranit z povrchu textilie všechny druhy nečistot, musíme do rozpouštědla přidat vodu a to ve množství, které neškodí tkanině. V praxi splnit výše uvedený požadavek není jednoduché z jednoho hlavního důvodu a to že voda se v rozpouštědle nerozpouští.

Je rozdílná hmotnost vody a rozpouštědla, pokud přidáme vodu do rozpouštědla, pak voda plave na povrchu. Při míchání oděvů v bubnu, dochází tak k lokálnímu smáčení oděvu v bubnu. Na smočených místech vlákno zbobtná, suchá místa zůstanou beze změny. Splnění tohoto požadavku je možné pouze s přídavkem vody ve spojení se zesilovačem.

Co jsou zesilovače.

Jsou to chemické látky, které výrazně zlepšují výsledek čistění. Čištění bez zesilovačů je dnes nemyslitelné. Základní úlohou zesilovačů je:

 1. Uvolnit nečistoty z textilie
 2. Udržet vodu v lázni, emulguje a solubilizuje vodu v lázni
 3. Udržet nečistotu v lázni a zabránit redepozici
 4. Působí antistaticky a má vliv na omak zboží

Úlohou zesilovače je upravit vodu do takového stavu, kdy bude v lázni „rozpuštěná“.

Hlavní složkou zesilovačů jsou tenzidy, které snižují povrchové napětí látek, v našem případě rozpouštědla. Jejich úlohou je rozpouštění a odstranění nečistot.(tenzidům se budu věnovat samostatným článkem).

Zesilovače obsahují zejména:

 1. Tenzidy
 2. Rozpouštědlo, které zlepšuje rozpustnost zesilovače
 3. Vodu v množství 2 – 20% ( dle druhu zesilovače)
 4. Nežádoucí přísady, soli

Dále se do zesilovačů přidávají látky, které mají vliv na konkrétní užití zesilovače a to:

 1. Změkčovadla
 2. Apretaci
 3. Antistatické prostředky
 4. Dezinfekci

Pro světlé oděvy se do zesilovačů předávají opticky zjasňovací látky.

Pro naše účely je nutno vědět, že nejdůležitější vlastností zesilovače je vázat vodu. Pod tímto pojmem rozumíme schopnost zesilovače obklopit molekuly vody molekulami tenzidu, které obsahuje zesilovač. Odborný výraz pro vodu, která je takto v důsledku obklopení molekulami tenzidu v rozpouštědle rozpustná, je voda solubilizovaná a děj se jmenuje solubilizace. ( Obecně řečeno je solubilizace převádění obtížně rozpustných látek do vodného roztoku) Použijeme-li takovouto lázeň, dosáhneme optimálních výsledků v procesu chemického čištění. Tento děj je možný v rozpouštědle pouze za předpokladu, že rozpouštědlo obsahuje malé množství vody.

Větší množství vody již zesilovač nemůže dokonale rozpustit. Má ale na lázeň takový vliv, že voda se s rozpouštědlem neustále míchá a neusazuje se na povrchu rozpouštědla. Voda je v tomto případě v rozpouštědle rozptýlená ve formě malých nejjemnějších kapiček. Tento jev způsobuje zákal lázně. Odborný výraz pro tento stav je emulze a zesilovač působí emulgačně.

Z pohledu čistírenského technologa je nutné přísně rozlišovat vodu vázanou solubilizací a vodu emulgovanou. Při solubilizaci je čisticí lázeň čirá. V případě vody emulgované je voda zakalená vlivem malých jemných kapiček vody. Solubilizovaná voda je pro proces chemického čištění méně nebezpečná jako voda emulgovaná. Pokud má lázeň zákal, jde o vodu emulgovanou a znamená to, že má velký obsah vody, nebo obsahuje málo rozpouštědla. Emulgovaná voda může mít vliv na kvalitu vyčištění, voda obsažená v rozpouštědle může nepříznivě ovlivnit vlastnosti textilie. Je proto nutné dbát na čirost lázně, a pokud není, lze řešit přídavkem rozpouštědla

 

Literatura:

VAŠÍČEK Radek. Čistírenská chemie, TZÚ Brno 2014

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments