Porovnání cen za chemické čištění

Velice často se pracovníci chemických čistíren setkávají s názorem, že cena za chemické čistění je příliš vysoká. Jedná se zejména o starší osoby, které si pamatují ceny  „předrevoluční“. Mladší osoby se cenou za chemické čištění příliš nezaobírají. Je proto vhodné seznámit se s porovnáním cen za chemické čištění v různých částech světa.

Tato informace našim čtenářům se opírá o materiál firmy Zipjet z Londýna. Absolutní čísla se mohou od skutečnosti trochu lišit, neboť studie vznikla ještě před coronavirovou pandemií, ale porovnání platí. Může být pro naše provozovatele zajímavé jako materiál ke srovnání. V Evropě je asi 50 000 čistíren se 75 000 stroji. Nabízejí různé služby za různé ceny a čistí v různých rozpouštědlech, i když PER převažuje. Ceny jsou šmahem vyšší ve větších městech a nižší na venkově.

Zipjet se živí především svozem a rozvozem zákaznického artiklu do prádelen a čistíren. Objednávky přijímají mobilem a první služba stojí nového zákazníka 10 liber. Nejen v Londýně, ale i v dalších městech, s obratem 22 mil. USD.

Uváděné ceny byly odvozeny od 10 čistíren v místě a přepočítány podle oficiálního, tehdy platného kurzu. Vztahují se na dvoukusovou zakázku (třeba pánský oblek), jsou uváděny v eurech a navíc autoři vyčíslili i kolik hodin musí zákazník v daném místě odpracovat, aby na cenu čištění vydělal.

Nejlevnější města
Město Země EUR hod/minimální mzdu
Jakarta Indonesie 1,56 1,4
Colombo Srí Lanka 1,78 7,6
Šanghaj Čína 2,06 1,4
Kahira Egypt 2,46 10,6
Mumbai Indie 2,46 5,3
Nejdražší města
Zürich Švýcarsko 21,91 1,5
Arhus Dánsko 24,36 1,9
Gőteborg Švédsko 99,24 2,7
Helsinki Finsko 29,26 3,3
Oslo Norsko 37,02 2,3
Města v našem okolí
Bukurešť Rumunsko 5,72 2,4
Budapest Maďarsko 7,47 3,3
Praha ČR 7,69 3,2
Waršava Polsko 8,26 3,2
Berlin Německo 10,13 1,4
Hamburg Německo 10,98 1,39
Paříž Francie 14,33 1,5

Zipjet si s cenami vskutku pohrál a celá tabulka obsahuje 100 míst z celého světa. Firmu zajímalo, jak chemické čištění, jako důležitá služba, přispívá k místní ekonomice. Minimální mzdy použité pro přepočet potřebného počtu odpracovaných hodin, jsou odvozeny od vládních dokumentů dotčených zemí. Důkladný rozbor výsledků nechť si každý čtenář udělá sám.

V cenách jsou velké rozdíly a to i v rámci Evropy. Třeba v Miláně stojí vyčištění obleku 5,27 Euro, ale v Madridě 9,93. Víte proč? V Miláně je v čistírnách mnohem větší konkurence než v Madridě a je jich ve městě více. To platí pro celou Itálii. V Rusku jsou největší výdaje za čištění v Evropě. Oblek představuje jakýsi vyšší status a nenosí se běžně. V Itálii je naopak běžnou součástí šatníku, v zemi je hodně čistíren a čištění je levné. Umístění Osla, Helsinek a Gőteborgu na cenovém vrcholu není překvapením. Jsou to města v bohatých zemích s vysokou úrovní života, důležitá hospodářská centra a mzdy vysoké.

Ještě je pro nás zajímavé, jak si stojí Praha. V celém seznamu je zhruba v polovině na 62. místě pořadí s průměrnou cenou 8,76 Euro. Hned za Prahou je Budapest.

-izk-

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments