Změna zákona č. 155/1995 Sb. , Zákon o důchodovém pojištění

25.2.2019 byl ukončen sběr připomínek k změně Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018). Základní výměra důchodu náleží všem…

Continue Reading