Daňový kalendář 2017

 

Datum Druh daně Popis Období
LEDEN      
2.1.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/16
8.1.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 12/16
20.1.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/16
20.1.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/16
20.1.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 12/16
25.1.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/16 + 4.Q/16
31.1.2017 silniční přiznání za rok 16
31.1.2017 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 17
31.1.201 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 12/16
ÚNOR      
8.2.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 1/17
15.2.2017 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 16
15.2.2017 z příjmů podpis prohlášení na rok 17
2/15/2017 odpady elektronické hlášení na Měst.části a obce za rok 16
20.2.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/17
20.2.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 1/17
25.2.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 1/17
2/28/2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/17
BŘEZEN      
1.3.2017 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 16
8.3.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 2/17
15.3.2017 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.3.2017 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele za rok 16
20.3.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/17
20.3.2017 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 16
20.3.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 2/17
25.3.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 2/17
3/31/2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 2/17
DUBEN      
1.4.2017 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 16
1.4.2017 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 16
8.4.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 3/17
15.4.2017 silniční záloha 1.Q/17
20.4.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/17
20.4.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/17
20.4.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 3/17
25.4.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 3/17 + 1.Q/17
4/30/2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/17
KVĚTEN      
1.5.2017 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní za rok 16
8.5.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 4/17
20.5.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/17
20.5.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 4/17
25.5.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 4/17
25.5.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) 3/17
31.5.2017 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč)  
31.5.2017 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců)  
31.5.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/17
ČERVEN      
8.6.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 5/17
15.6.2017 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.6.2017 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.6.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/17
20.6.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 5/17
25.6.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 5/17
30.6.2017 FATCA oznámení dle z.č. 330/2014 Sb. za rok 16
30.6.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 5/17
ČERVENEC      
1.7.2017 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 16
8.7.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 6/17
15.7.2017 silniční záloha 2.Q/17
20.7.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/17
20.7.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/17
20.7.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 6/17
25.7.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 6/17 + 2.Q/17
7/31/2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/17
SRPEN      
1.8.2017 pojištění OSVČ odložený přehled – soc. a zdr. za rok 16
8.8.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 7/17
20.8.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/17
20.8.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 7/17
25.8.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 7/17
25.8.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 7/17
31.8.2017 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci)  
31.8.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/17
ZÁŘÍ      
8.9.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 8/17
15.9.2017 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.9.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/17
20.9.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 8/17
25.9.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 8/17
25.9.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 8/17
30.9.2017 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za rok 16
30.9.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/17
ŘÍJEN      
8.10.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 9/17
15.10.2017 silniční záloha 3.Q/17
20.10.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS 3.Q/17
20.10.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/17
20.10.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 9/17
25.10.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 9/17 + 3.Q/17
31.10.2017 DPH skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) na rok 18
31.10.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/17
LISTOPAD      
8.11.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 10/17
20.11.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/17
20.11.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 10/17
25.11.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 10/17
30.11.2017 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)  
30.11.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/17
PROSINEC      
8.12.2017 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 11/17
15.12.2017 silniční záloha 10 a 11/17
15.12.2017 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.12.2017 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.12.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/17
20.12.2017 pojištění OSVČ sociální – záloha 11/17
25.12.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 11/17
31.12.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/17
       
       
Poznámka: DPPO – Daň z příjmu právnických osob    
  DPFO – Daň z příjmu fyzických osob    
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments