EET v chemických čistírnách a pradlenkách

Zákon o evidenci tržeb byl zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12.12.2017 Nález bude muset být ještě vyhlášen ve Sbírce zákonů, ale to je pouze formalita a ke změně zákona o evidenci tržeb tímto nálezem zcela určitě dojde. Tento zákon nebyl zrušen jako celek , ale pouze v těch částech, kde Ústavní soud shledal protiústavnost v takové míře , že byl nucen tyto části zrušit. Není nutné vypisovat všechny nedostatky zákona, považuji za nutné zdůraznit pouze část, která se týká provozů prádelen a chemických čistíren. Pro tyto provozovny měla být spuštěna EET ve třetí etapě, to je od 1. 3. 2018. Svým výrokem Ústavní soud odložil povinnost evidovat tržby na neurčito – např. na 1. 1. 2019, ale to bude záviset na dalším legislativním vývoji. Je pravděpodobné, že očekávaná novelizace zákona o evidenci tržeb celou řadu podnikatelů zbaví zcela povinnosti evidovat tržby.

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments