Minimální mzda

Od 1.1.2019 se minimální mzda zvyšuje na částku 13.350 Kč (nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění – od 1.1.2019 ve znění nařízení č. 273/2018 Sb.), a to z částky minimální mzdy 12.200 Kč platné v době od 1.1. do 31.12.2018

Zvýšení minimální mzdy automaticky zvyšuje i zaručenou mzdu, která tak může od 1.1.2019 činit až 26 700 Kč. Např. pro 3. kategorií prací zaručená mzda vzroste z letošních 14.900 Kč na16. 280 Kč.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2018 činila 1.647 Kč a od 1.1.2019 se zvyšuje na 1.803 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2019 tyto dopady do daní z příjmů:

  • školkovné pro letošní rok 2018 činí až 12.200 Kč na jedno dítě, za příští rok 2019 jej bude možné uplatnit až v částce 13.350 Kč na jedno dítě
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy – tedy alespoň ve výši 73.200 Kč pro rok 2018 resp. 80.100 Kč pro rok 2019
  • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP – dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2019 tedy příjmů 6.675 Kč, za rok 2018 to bylo ve výši 6.100 Kč)
  • zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká – osvobozen je roční důchod do výše 439.200 Kč za rok 2018 resp. do výše 480.600 Kč (odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 40.050 Kč).

Zdroj: www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments