Moderní úsporné sušení v sušičích Domus.

Je velmi známo, že největší energeticky náročný stroj v prádelně je sušič. Proto se vývojový tým firmy Domus ve Španělsku zaměřil na optimalizaci sušičů s hlavním zaměřením na energetickou úsporu při sušení.

Získané zkušenosti z historických sušičů, kdy byly navrženy různé způsoby sušení, přesněji proudění a předávání vlhkosti do odsávaného vzduchu během sušení a uplatněním moderního řízení s vyhodnocením zbytkové vlhkosti v odtahu ze sušiče se započala v roce 2015 vyrábět řada Eco Energy. Základem myšleny ekonomického a rychlého sušení jsou tyto faktory:

  • Vstupní teplota
  • Nejdelší dráha pro předání vlhkosti z prádla do odsávaného vzduchu
  • Největší rozprostření prádla v bubnu, tak aby prošlo nejvíce vzduchu skrz prádlo
  • Velké množství vzduchu pro předání vlhkosti z prádla
  • Správné a přesné vyhodnocení konce sušení

Optimalizací těchto faktorů vznikl systém pro sušení EFFICIENT DRY.

Vstupní teplota je regulována snímači tepla, který zajišťuje nepřekročení maximální teploty vstupního vzduchu, který je přiváděný do sušeného prádla. Sušiče je možné dodávat s elektrickým ohřevem, plynovým ohřevem, parním ohřevem do 10bar, parním ohřevem do 2 bar (využití pro expandéry páry), s horkonosným olejem – možnost připojení k olejovému (plynovému) mandlu a také s tepelným čerpadlem.

Využitím axiálně diagonálního proudění vzduchu z horní zadní část bubnu, rozdělením bubnu na přední a zadní část (těsnění bubnu) a výstupem vzduchu z přední spodní části bubnu je zajištěná bezkonkurenční nejdelší dráha pro předání vlhkosti z prádla do odsávaného vzduchu.

Rozprostření prádla, které je automaticky regulováno otáčkami bubnu s ohledem na efektivitu sušení je patentovaným způsobem účinného sušení u sušičů Domus Eco Energy nebo jako výbava standardních sušičů řady COMFORT. Celý princip je založený na měření úbytku vlhkosti při určitých otáčkách, kdy sušič automaticky mění rychlost otáčení bubnu, tak aby prádlo bylo vyneseno na největší bod v bubnu a volným pádem padalo co nejdelší dráhu skrz suchý vzduch a tím zajistí co nejefektivnější předání vlhkosti z prádla do odváděného vzduchu. Díky tomuto systému je zvýšený hodinový výkon sušení sušičů DOMUS se stejnou energetickou náročností jako u konkurenčních sušičů. Jinými slovy je celý cyklus sušený zkrácený a s využitím menší energie potřebné pro sušení.

Velké množství sušícího vzduchu během celého sušícího procesu je zajištěno velkým snadno přístupným nerezovým filtrem, který svou velkou plochou zajistí velký průchod vzduchu i při zanesení bavlnou, která je vytřepávána během sušení. Díky patentovanému tvaru vytlačených dírek bubnu je zajištěno, že sušené prádlo není broušeno tak jak se děje u ostatních sušičů. Tímto je i zajištěná menší prašnost ze sušeného prádla.

Správné a přesné vyhodnocení konce sušení prádla se provádí u sušičů DOMUS měřením zbytkové vlhkosti v odsávaném vzduchu pomocí snímače vlhkosti. Tento snímač vyhodnocuje celkovou zbytkovou vlhkost v celé várce sušeného prádla. Tím je vyloučena chyba měření zbytkové vlhkosti, kdy silnější kusy mají větší zbytkovou vlhkost než tenčí kusy.

Přidáním recyklace vzduchu u sušičů modelů ECO ENERGY se celková energetická spotřeba snížila o 40%.

Což při strojů, které jsou nejvíce energeticky náročné v provozu prádelny, nebo chemické čistírny je tato úspora energie základním pilířem pro rozhodování k investici do nových strojů.

Příklad pro vysvětlení:

Při jednom sušení u běžného sušiče 16-18 kg je spotřeba na hodinu sušení při 100% ohřevu u sušičů 18 KW a ceně 5,-Kč za KW/hod = 90,-Kč.U sušičů 24KW je úspora 120,-Kč.

V případě využití modelu ECO ENERGY při úspoře 40% je hodinová spotřeba 54,-Kč (u 18KW) a 72,-Kč (u 24KW).

Denně se suší 8 hod = úspora 288,-Kč/den t.j. 6.336,-Kč/měsíc (u 18KW) a 384,- Kč/den a 8.448,-Kč/měsíc (u 24KW).

Výsledkem je, že pořízením nového sušiče na leasing nebo splátky, jste schopni sušič za rok zaplatit z energetických úspor.

Pro rok 2019 přichystala firma DOMUS ve Španělsku další inovace ve strojích pro zajištění modernizace a více úspornosti. Vyjde i nová verze softwaru, která bude na přání bezplatně instalována do všech již stávajících programátorů pračky řady TOUCH.

www.domuslaundry.cz 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments