Přehled povinností v roce 2018- Daňový kalendář

Datum Druh daně Popis Období
LEDEN
2.1.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/17
8.1.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 12/17
20.1.2018 DPH přiznání a splatnost k MOSS 4.Q/17
20.1.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 12/17
22.1.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/17
25.1.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 12/17 + 4.Q/17
31.1.2018 silniční přiznání za rok 17
31.1.2018 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 18
31.1.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 12/17
ÚNOR
8.2.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 1/18
15.2.2018 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 17
15.2.2018 z příjmů podpis prohlášení na rok 18
15.2.2018 odpady elektronické hlášení na Měst.části a obce za rok 17
20.2.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/18
20.2.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 1/18
26.2.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 1/18
28.2.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/18
BŘEZEN
1.3.2018 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 17
8.3.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 2/18
15.3.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.3.2018 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele za rok 18
20.3.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/18
20.3.2018 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 17
20.3.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 2/18
26.3.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 2/18
DUBEN
3.4.2018 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 17
3.4.2018 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 17
8.4.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 3/18
16.4.2018 silniční záloha 1.Q/18
20.4.2018 DPH přiznání a splatnost k MOSS 1.Q/18
20.4.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/18
20.4.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 3/18
25.4.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 3/18+1Q18
30.4.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/18
KVĚTEN
1.5.2018 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní za rok 17
8.5.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 4/18
21.5.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/18
20.5.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 4/18
25.5.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 4/18
31.5.2018 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč)
31.5.2018 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců)
31.5.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/18
ČERVEN
8.6.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 5/17
15.6.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.6.2018 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.6.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/17
20.6.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 5/17
25.6.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 5/17
ČERVENEC
2.7.2018 z příjmů srážková 5/18
2.7.2018 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 17
8.7.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 6/18
16.7.2018 silniční záloha 2.Q/18
20.7.2018 DPH přiznání a splatnost k MOSS 2.Q/18
20.7.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/18
20.7.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 6/18
25.7.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 6/18 + 2.Q/18
31.7.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/18
SRPEN
1.8.2018 pojištění OSVČ odložený přehled – soc. a zdr. za rok 17
8.8.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 7/18
20.8.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/18
20.8.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 7/18
27.8.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 7/18
31.8.2018 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci)
31.8.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/18
ZÁŘÍ
8.9.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 8/18
17.9.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.9.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/18
20.9.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 8/18
25.9.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 8/18
30.9.2018 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za rok 17
ŘÍJEN
1.10.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/18
8.10.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 9/17
16.10.2018 silniční záloha 3.Q/17
20.10.2018 DPH přiznání a splatnost k MOSS 3.Q/17
22.10.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/17
20.10.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 9/17
25.10.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 9/17 + 3.Q/17
31.10.2018 DPH skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) na rok 18
31.10.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/17
LISTOPAD
8.11.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 10/18
20.11.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/18
20.11.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 10/18
26.11.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 10/18
30.11.2018 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)
30.11.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/18
PROSINEC
8.12.2018 pojištění OSVČ zdravotní – záloha 11/18
17.12.2018 silniční záloha 10 a 11/18
15.12.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.12.2018 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.12.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/18
20.12.2018 pojištění OSVČ sociální – záloha 11/18
27.12.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH 11/18
31.12.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/18
Poznámka: DPPO – Daň z příjmu právnických osob
DPFO – Daň z příjmu fyzických osob
DPH – Daň z přidané hodnoty
Platby Sociálního pojištění a zdravotního pojištění
Soc. poj. Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.
Zdrav. Poj. Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments