Od 1. 6. 2017 platí nové označování chemických směsí

Dne 31. 5. 2017 končí přechodové období, kdy bylo možné používat označování výrobků starými grafickými symboly nebezpečnosti podle chemického zákona.  O co se vlastně jedná?

Jak jistě víte veškerá problematika o nakládání s chemickými látkami je upravena zákonem č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. Uvedený zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech.

Vychází se z Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ( nařízení CLP). Nařízení CLP je právně závazné ve všech členských státech a je jediným právním předpisem v této oblasti. Končí přechodové období uvedené v zákoně 350/2011 Sb. , kdy od 1. 6. 2015 musely být podle nařízení CLP klasifikovány směsi a od 1. 6. 2017 musí být přechod ukončen a balení produktů a jejich prodej se musí řídit podle nařízení CLP.

Celý systém je značně složitý a není třeba ho detailně znát. Pro pracovníky chemických čistíren a prádelen je nutné správně se v legislativě nakládání s chemickými látkami orientovat a hlavně znát jejich používání. Je proto důležité znát bezpečné nakládání s chemickou látkou, dokonalá znalost vlastností a rizik, které ohrožují zdraví osob a stav životního prostředí. Je nutné vědět, že od 1.6.2017  před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí výrobce a prodejce  dodávat  již výrobky označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP.  Musíte si dávat pozor, aby Vám prodejce nedodal výrobky s označením dle předchozích právních předpisů.

Je nutné zmínit, že Nařízení ES se zabývá samostatně mimo jiné bezpečností dodávek tekutých pracích prostředků v rozpustném obalu.  Cílem je zaručit ochranu veřejnosti a to zejména dětí, které mohou být v pokušení vkládat si kapsle do úst.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments