Přehled ohlašovacích povinností v roce 2017

Leden až březen jsou měsíce náročné na podávání hlášení na nadřízené orgány. Pro lepší orientaci níže uvádím tabulku všech povinností, které je nutno podat prostřednictvím hlášení ISPOP v roce 2017.

 

Agenda Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20

15. 2. 2017

ORP

ODPADY F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4

15. 2. 2017

ORP

ODPADY F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8

15. 2. 2017

ORP

ODPADY F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 5

31. 3. 2017

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 4

31. 3. 2017

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů 
vyhl. č. 170/2010 Sb. – příloha č. 3

31. 3. 2017

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. – příloha č. 3

31. 3. 2017

MŽP

ODPADY F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. – identifikace vlastníka
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2

od 1. 1. 2017

(ihned po změně)

MŽP

ODPADY F_ODP_DO

Údaje o dopravci odpadů
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 27 

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22

do 15 dnů od změny provozu

OVZDUŠÍ F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2017

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2017

KÚ (MHMP)

OVZDUŠÍ F_OVZ_PO

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2017

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2017

MŽP

VODA F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1

31. 1. 2017

správce povodí

VODA F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2

31. 1. 2017

správce povodí

 VODA F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3

31. 1. 2017

správce povodí

VODA F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4

31. 1. 2017

správce povodí

VODA F_VOD_PV

Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. – příloha

15. 10. 2017/
15. 2. 2017ČIŽP
VODA F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. – příloha

15. 10. 2017/
15. 2. 2017ČIŽP
IRZ F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3. 2017

MŽP

OBALY F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2017

MŽP

Zdroj: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne.html#jump2

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments